Jamamoto, Isoroku

Isoroku Yamamoto
山本五十六
     
Příjmení:
Surname:
Jamamoto Yamamoto
Jméno:
Given Name:
Isoroku Isoroku
Jméno v originále:
Original Name:
山本五十六 / やまもと・いそろく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
velkoadmirál Grand Admiral
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
? ?
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.04.1884 Nagaoka /
04.04.1884 Nagaoka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.04.1943 Buin /
18.04.1943 Buin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu
vrchní velitel japonského Spojeného loďstva
Commander-in-Chief
Commander ot the Japan Combined Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
autor plánu útoku na Pearl Harbor a Midway He planned an attack on Pearl Harbor & Midway
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/山本五十六 ; http://en.wikipedia.org/wiki/Isoroku_Yamamoto
URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Isoroku-t36042#363786 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Jamamoto Yamamoto
Jméno:
Given Name:
Isoroku Isoroku
Jméno v originále:
Original Name:
山本五十六 / やまもと・いそろく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
05.08.1907-16.12.1907 základný kurz, Strelecká škola
16.12.1907-DD.MM.RRRR základný kurz, Torpedová škola
01.12.1910-22.05.1911 Námorná akadémia kurz B
22.05.1911-DD.MM.RRRR pokračujúci kurz, Strelecká škola
01.12.1914-DD.MM.RRRR Námorná akadémia kurz A
05.08.1907-16.12.1907 Gunnery School Basic Course
16.12.1907-DD.MM.RRRR Torpedo School Basic Course
01.12.1910-22.05.1911 Naval College B-Course
22.05.1911-DD.MM.RRRR Gunnery School Advanced Course
01.12.1914-DD.MM.RRRR Naval College A-Course
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.11.1904 námorný kadet
31.08.1905 podporućík
28.09.1907 mladší poručík
11.10.1909 poručík
13.12.1915 Korvetný kapitán
01.12.1919 Fregatný kapitán
01.12.1923 kapitán
30.11.1929 kontradmirál
15.11.1934 viceadmirál
15.11.1940 admirál
18.04.1943 velkoadmirál (in memoriam)
14.11.1904 Midshipman
31.08.1905 Sublieutenant
28.09.1907 Lieutenant junior grade
11.10.1909 Lieutenant
13.12.1915 Lieutenant Commander
01.12.1919 Commander
01.12.1923 Captain
30.11.1929 Rear Admiral
15.11.1934 Vice Admiral
15.11.1940 Admiral
18.04.1943 Grand Admiral (in memoriam)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
14.11.1904-03.01.1905 člen posádky ponorkový tender Karasaki-maru
03.01.1905-31.08.1905 člen posádky pancierový krížnik Nisshin
31.08.1905-12.12.1905 člen Námorného okresu Yokosuka
12.12.1905-24.02.1906 člen Námorníckeho zboru Yokosuka
24.02.1906-03.08.1906 člen posádky chránený krížnik Suma
03.08.1906-20.12.1906 člen posádky bitevná loď Kashima
20.12.1906-22.04.1907 člen posádky Mishima
22.04.1907-05.08.1907 člen posádky torpedoborec 3. triedy Kagero
20.04.1908-15.06.1908 člen posádky torpedoborec 3. triedy Harusame
15.06.1908-01.10.1909 člen posádky Aso
01.10.1909-11.10.1909 poverený velitel divízie Soya
11.10.1909-25.07.1910 velitel divízie Soya
25.07.1910-DD.MM.RRRR člen Námorného okresu Yokosuka
01.12.1911-01.12.1912 Inštructor, Strelecká škola
01.12.1911-01.12.1912 velitel divízie, Strelecká škola
01.12.1911-01.12.1912 Inštructor, Námorná účtovná akadémia?
01.12.1912-01.12.1913 štáb Rezervnej flotily Sasebo
01.12.1913-27.05.1914 hlavný strelec chránený krížnik Niitaka
27.05.1914-01.12.1914 Adjutant Námorného okresu Yokosuka
27.05.1914-01.12.1914 štáb Námorného okresu Yokosuka
01.12.1916-25.12.1916 štáb 2. flotila
21.07.1917-05.04.1919 štáb Kancelárie námorných záležitostí, Oddelenia námorníctva
27.07.1917-05.04.1919 štáb, Námorné velenie vzdelávania
05.04.1919-05.05.1921 Resident v USA
10.08.1921-01.12.1921 zástupca veliaceho dôstojníka lahký krížnik Kitakami
01.12.1921-20.06.1923 Inštruktor, Námorné kolégium
20.06.1923-31.03.1924 cesta po Europe a USA
30.06.1923-DD.MM.RRRR pridelený k Námornému generálnemu štábu
10.06.1924-01.09.1924 člen Námorného okresu Yokosuka
01.09.1924-01.12.1924 člen Leteckej jednotky Kasumigaura
01.12.1924-01.12.1925 hlavný inštruktor Leteckej jednotky Kasumigaura
01.12.1924-01.12.1925 zástupca veliaceho dôstojníka Leteckej jednotky Kasumigaura
01.12.1925-15.11.1927 vojenský ataše v USA
15.03.1928-20.08.1928 pridelený k Námornému generálnemu štábu
20.08.1928-10.12.1928 veiaci dôstojník ľahkého krížnika Isuzu
10.12.1928-08.10.1929 veiaci dôstojník lietadlovej lode Akagi
08.10.1929-01.12.1930 pridelený k Námornému generálnemu štábu
08.10.1929-01.12.1930 pridelený k Oddeleniu námorníctva
12.11.1929-DD.MM.RRRR splnomocnenec na konferencii v Londýne
09.01.1930-03.10.1933 pridelený k Námornému veleniu vzdelávania
01.12.1930-03.10.1933 náčelník Technickej kancelárie, Námorného velenia vzdelávania
03.10.1933-01.06.1934 velitel 1. leteckej švadrony
01.06.1934-DD.MM.RRRR pridelený k Námornému generálnemu štábu
01.06.1934-DD.MM.RRRR pridelený k Oddeleniu námorníctva
07.09.1934-12.02.1935 reprezentant predbežných jednaní na konferencii v Lodýne
02.12.1935-01.12.1936 riaditel Námorné velenie vzdelávania
01.12.1936-30.08.1939 Vice Minister námorníctva
01.12.1936-30.08.1939 člen komisie admirality
25.04.1938-15.11.1938 riaditel Námorné velenie vzdelávania
30.08.1939-15.11.1940 velitel 1. flotila
30.08.1939-18.04.1943 velitel Kombinovaná flotila
18.04.1943-DD.MM.RRRR KIA
14.11.1904-03.01.1905 Crew, submarine tender Karasaki-maru
03.01.1905-31.08.1905 Crew, armoured cruiser Nisshin
31.08.1905-12.12.1905 Member, Yokosuka Naval District
12.12.1905-24.02.1906 Member, Yokosuka Sailor Corps
24.02.1906-03.08.1906 Crew, protected cruiser Suma
03.08.1906-20.12.1906 Crew, battleship Kashima
20.12.1906-22.04.1907 Crew, Mishima
22.04.1907-05.08.1907 Crew, 3rd class destroyer Kagero
20.04.1908-15.06.1908 Crew, 3rd class destroyer Harusame
15.06.1908-01.10.1909 Crew, Aso
01.10.1909-11.10.1909 Division Commander Soya (acting)
11.10.1909-25.07.1910 Division Commander Soya
25.07.1910-DD.MM.RRRR Member, Yokosuka Naval District
01.12.1911-01.12.1912 Instructor, Gunnery School
01.12.1911-01.12.1912 Division Commander, Gunnery School
01.12.1911-01.12.1912 Instructor, Naval Paymaster Academy
01.12.1912-01.12.1913 Staff, Sasebo Reserve Fleet
01.12.1913-27.05.1914 Chief Gunnery, protected cruiser Niitaka
27.05.1914-01.12.1914 Adjutant, Yokosuka Naval District
27.05.1914-01.12.1914 Staff, Yokosuka Naval District
01.12.1916-25.12.1916 Staff 2nd Fleet
21.07.1917-05.04.1919 Staff Bureau of Naval Affairs Department of Navy
27.07.1917-05.04.1919 Staff Naval Educational Command
05.04.1919-05.05.1921 Resident in USA
10.08.1921-01.12.1921 Deputy Commanding Officer light cruiser Kitakami
01.12.1921-20.06.1923 Instructor, Naval College
20.06.1923-31.03.1924 Trip to Europe, USA
30.06.1923-DD.MM.RRRR Attached to Naval General Staff
10.06.1924-01.09.1924 Member, Yokosuka Naval District
01.09.1924-01.12.1924 Member, Kasumigaura Flying unit
01.12.1924-01.12.1925 Chief Instructor, Kasumigaura Flying unit
01.12.1924-01.12.1925 Deputy Commanding Officer Kasumigaura Flying unit
01.12.1925-15.11.1927 Military Attache to USA
15.03.1928-20.08.1928 Attached to Naval General Staff
20.08.1928-10.12.1928 Commanding Officer light cruiser Isuzu
10.12.1928-08.10.1929 Commanding Officer aircraft carrier Akagi
08.10.1929-01.12.1930 Attached to Naval General Staff
08.10.1929-01.12.1930 Attached to Department of Navy
12.11.1929-DD.MM.RRRR Attendant to Plenipotentiary, London conference
09.01.1930-03.10.1933 Attached to Naval Educational Command
01.12.1930-03.10.1933 Chief of Technical Bureau Naval Educational Command
03.10.1933-01.06.1934 Commander 1st Flying Squardron
01.06.1934-DD.MM.RRRR Attached to Naval General Staff
01.06.1934-DD.MM.RRRR Attached to Department of Navy
07.09.1934-12.02.1935 Representative of preliminary negotiation for London conference
02.12.1935-01.12.1936 Director Naval Educational Command
01.12.1936-30.08.1939 Vice Minister of Navy
01.12.1936-30.08.1939 Member, Admirality Committee
25.04.1938-15.11.1938 Director Naval Educational Command
30.08.1939-15.11.1940 Commander 1st Fleet
30.08.1939-18.04.1943 Commander Combined Fleet
18.04.1943-DD.MM.RRRR KIA
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoroku_Yamamoto
homepage2.nifty.com

URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Isoroku-t36042#488245 Verze : 0
Admirál Jamamoto Isoroku


(4. dubna 1884 - 18. dubna 1943)- 1904/05 - účastník rusko-japonské války
- 1935 - náčelník štábu letectva
- 1936 - náměstek ministra námořnictva - bránil uzavření paktu Osy
- 1939 - velitel japonské námořní a letecké flotily
- 1941/43 - vypracoval plán a velel útoku na Pearl Harbor a Midway
URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Isoroku-t36042#133816 Verze : 0
Vrchní velitel japonského císařského námořnictva převzal 7. dubna 1943 velení operace "I" na Šalamounových ostrovech. O týden později odvysílal velitel 8. loďstva viceadmirál Sameidžima šifrovanou zprávu s nejvyšším stupněm utajení, ve které informoval o chystané inspekční cestě admirála Jamamota na základnách u ostrova Bougainville 18. dubna. Velitel amerického Tichomořského loďsva admirál Ch.W. Nimitz dostal rozluštěný text již následujícího dne po jeho odvysílání a ihned dal pokyn k přípravě operace "Vengeance" (Pomsta) s cílem zlikvidovat svého úhlavního protivníka. Do této speciální akce bylo zapojeno 16 stíhaček Lightning P-38 a čtyři letadla typu Liberator s pomocnými nádržemi pro stíhačky.


18. dubna v ranních hodinách odstartovaly dva bombardéry Micubiši G4M v doprovodu šesti stíhaček A6M Zero z Rabaulu. Na palubě jednoho z bombardérů byl i admirál Jamamoto. Americké stíhačky dostihly jeho bombardér nedaleko cíle cesty u ostrova Bougainville a po půlminutovém vzdušném souboji ho sestřelili. Zasažený stroj se zřítil do džungle, kde začal hořet. Tak zahynul v necelých šedesáti letech největší vojenský stratég japonského námořnictva, architekt útoku na Pearl Harbor. Jeho smrt byla pro japonské nejvyšší velení těžkou ztrátou a oficiálně byla oznámena s téměř měsíčním zpožděním.


Zdroj: J. Piekalkiewicz: Námořní válka 1939-1945
URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Isoroku-t36042#133833 Verze : 0
Podle japonských pátračů kteří na místo sestřelu dorazili druhý den byl Jamamoto nalezen mimo letadlo (zřejmě vymrštěn při dopadu) a zřejmě zahynul už ve vzduchu, byl zasažen dvěma střelami, jednou zezadu do levého ramene a druhou která zasáhla zleva čelista vyšla pravým okem. Jeho tělo i těla ostatních byla dopravena na základnu Buin, tam byla zpopelněna a popel admirála byl odeslán k pohřbu do Japonska.


zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/Isoroku_Yamamoto
URL : https://www.valka.cz/Jamamoto-Isoroku-t36042#298187 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více