Main Menu
User Menu

Reiková, Marta (Chaviva)

Podplukovnice Marta (Chaviva) Reiková


Příslušnice RAF, SOENarodila se 21. července 1914 v chudé židovské rodině v malé vsi u Rožňavy na Slovensku. V roce 1929 začala studovat na Střední obchodní škole v Banské Bystrici, ale za velké hospodářské krize v roce 1931 musela studium přerušit a nastoupila v železářství jako prodavačka a účetní zároveň. V té době již byla rok členkou sionistické organizace Hašomer Hacair a přijala jméno Chaviva. V dubnu 1938 se stala sekretářkou sionistické organizace dr. Oskara Neumanna a přesídlila do Bratislavy. Současně pracovala pro Ženskou mezinárodní židovskou organizaci WIZO. V prosinci 1939 odešla spolu s manželem do Palestiny, kde se usadila v kibucu a začala pomáhat s rozvojem židovských osad. V létě 1941 vstoupila do sionistické tajné organizace HAGANA a zároveň navázala spolupráci s britskou tajnou službou SOE. Stala se příslušnicí speciální vojenské jednotky PALMACH, jejímž úkolem bylo vytvoření zpravodajského zázemí na územích okupovaných nacisty a organizace útěku spojeneckých letců ze zajateckých táborů. Vojenský a speciální zpravodajský výcvik absolvovala na britské základně nedaleko Káhiry od června 1942 do dubna 1942, kdy spolu s dalšími 32 členy skupiny složila přísahu anglickému králi Jiřímu VI. jako příslušnice RAF.


Dne 19. července 1944 byla Chaviva Reiková zařazena Hlavním velitelstvím vzdušných sil na Blízkém východě do výsadku AMSTERDAM, který měl plnit zvláštní úkoly na Slovensku. V září téhož roku byla se skupinou parašutistů vysazena na letišti Tri duby u Zvolena a poté se až do konce října podílela na zpravodajské činnosti skupiny. Současně navázala kontakt se sionistickou organizací v Banské Bystrici a s jejím pověřením pak představitelům SNR, konkrétně JUDr. G. Husákovi, předložila manifest Židů Slovenska, který však zůstal bez odpovědi.


Po porážce Slovenského národního povstání odešla spolu s dalšími členy paraskupiny do hor, kde vybudovala tábor pro pronásledované Židy. Ten byl 31. října přepaden německým protipartyzánským komandem a Chaviva přes houževnatý odpor padla do zajetí. Po výslechu na gestapu v Banské Bystrici byla převezena k soudu a 20. listopadu 1944 za městem popravena. Její tělo bylo exhumováno ihned po osvobození Banské Bystrice v dubnu 1945 a poté převezeno do Prahy na Olšanský hřbitov. Zde byla spolu s mnoha jinými příslušníky RAF až do září 1952, kdy byly její ostatky na žádost izraelské vlády přepraveny do Izraele a pochovány s poctou na hoře Herzl v Jeruzalémě. Chaviva Reiková byla povýšena do hodnosti podplukovníka izraelské armády in memoriam. Její jméno nesou ulice v Tel-Avivu a městech v Kanadě a USA.


Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Reikova-Marta-Chaviva-t35690#131891Verze : 0
Informace o židovských výsadkářích a Chavivě Rajkové jsou na této stránce


- www.jewishvirtuallibrary.org


- pouze v angličtině.
URL : https://www.valka.cz/Reikova-Marta-Chaviva-t35690#136363Verze : 0