Main Menu
User Menu
historik Polybius (asi 203 - 120 př.n.l.)
URL : https://www.valka.cz/Polybios-t34344#125072Verze : 0
Polybios


grécky historik


Bol synom stratéga Achájskeho spolku Lykorta. Pochádzal z bohatej rodiny, čo mu zabezpečilo kvalitné vzdelanie. Pripravoval sa na politickú a vojenskú kariéru. Po porážke Achájskeho spolku Rimanmi, odchádza spolu s ďalšími významnými občanmi gréckych miest ako rukojemník do Ríma. Stal sa učiteľom a priateľom Senecu ml. Sprevádzal ho na jeho významných výpravách. Zažil dobytie Kartága a Númantie. V rímskej spoločnosti si získal vážnosť vplyv a kontakty, ktoré mu umožňovali získavať drobné vymoženosti a úľavy pre svoju vlasť. Napriek tomu ho časť Grékov vnímala ako kolaboranta.


Jeho rozsiahle dielo sa nám zachovalo iba z časti. Nieslo názov Dejiny sveta a skladalo sa z asi 40 zväzkov. Úplne sa zachovalo iba 5 zväzkov a časti ďalších. Jeho dielo nie je ovplyvnené mytológiou. V jeho dejinách bohovia nehrajú žiaden význam. Snaží sa odhaľovať príčiny historických procesov, zhromaždiť poznatky, aby sa z nich mohli poučiť budúce generácie. Venoval sa prevažne charakteristike politických procesov. Dejiny sú určené predovšetkým kvalitou štátneho zriadenia silnými osobnosťami. Presadzoval názor, že dejiny smerujú iba k jednému cieľu a to podmaneniu všetkých národov Rimanmi. Zrejme kvôli svojmu aristokratickému pôvodu pohŕdal gréckou demokraciou. Videl v nej úpadok a dôvod slabosti gréckych štátov.


Löwe, G.: ABC Antiky, Praha 2005
Hrych, E. Velká kniha vládcu starověku, Praha 2002
Pečírka, J.: Dejiny pravěku a starověku, Praha 1988
URL : https://www.valka.cz/Polybios-t34344#186656Verze : 0
MOD
Polybios
Zdroj:
www.zcgroup.org
Polybios - Polybios - grécky historik

Polybios - grécky historik
URL : https://www.valka.cz/Polybios-t34344#186657Verze : 0
MOD