Main Menu
User Menu
MURUS GALLÍCUS - druh keltské hradby ze 2. a 1. století př. Kr. rozšířený v západní Evropě až po lokalitu Manching a používaný při stavbě oppid. Jednalo se o roštovou dřevěnou konstrukci spojenou hřeby, tvořící základ dřevohlinitého tělesa postaveného na úrovni terénu. Jeden konec trámu byl zakomponován do líce kamenné zdi stojící v čele hradby, druhý do přisypané vazové rampy. Spojoval navzájem jiné fortifikační prvky, např. bastion, brány. Před hradbou bývá umístěna berma a příkop, na její koruně pak nejčastěji ochoz.
URL : https://www.valka.cz/Murus-gallicus-t34136#124445Verze : 0