Main Menu
User Menu

2. průzkumný prapor [1995-2005]

2nd Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
2. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
2. prieskumný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
14.prieskumný prápor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2005
Nástupce:
Successor:
rota ISTAR
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 2. armádny zbor
01.04.2000-01.10.2005 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.12.2000 Prešov, kasárny
01.12.2000-01.10.2005 Bardejov, Dukelské kasárny

Velitel:
Commander:
01.04.2000-01.10.2005 Koňařík, Ladislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-30.09.2005 veliteľstvo a štáb
01.10.1995-30.09.2000 rota hĺbkového prieskumu
01.10.1995-30.09.2000 2x prieskumná rota
01.10.1995-30.09.2000 výcviková rota
01.10.2000-30.09.2005 rota podpory, velenia a zabezpečenia spojenia
01.10.2000-30.09.2005 3x výsadková prieskumná rota
01.10.2000-30.09.2005 rota podporných zbraní
01.10.2000-30.09.2005 rota logistickej podpory
01.10.2000-30.09.2005 práporné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
06.02.2002-01.10.2005 Prieskumný prápor Michala Strenka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 1995, Peter Švrlo - Vojenskí výsadkári na Slovensku, MOSR, ISBN 80-88842-65-4
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1995-2005-t34084#295694Verze : 0
MOD
Oficiálny znak 2. prieskumného práporu tak, ako bol priznaný Rozkazom Ministra obrany SR č. 7/2002 zo 06.02.2002.


Citace - https://www.vhu.sk/data/att/6966.pdf :

Znak má tvar gotického štítu, je modrej farby, so striebornou (bielou) bordúrou. Na ploche znaku sú umiestnené dve prekrížené halapartne, pod ktorými je ľalia, všetko v zlatej (žltej) farbe. Nad halapartňami je umiestnený rozkrídlený orol zlatej (žltej) farby vykreslený čiernou farbou, ktorý je symbolom pre prieskumníkov. Na dolnej polovici na červenej ploche sú položené štyri strieborné (biele) brvná. V hlave štítu na modrej ploche v striebornej (bielej) farbe je číslo a skratka názvu 2. pspr a majuskulným písmom miesto jeho dislokácie BARDEJOV.
Zdroj: archív autora, www.vhu.sk

2. průzkumný prapor [1995-2005] - Oficiálna podoba znaku 2. prieskumného práporu Bardejov

Oficiálna podoba znaku 2. prieskumného práporu Bardejov
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1995-2005-t34084#569808Verze : 0
MOD
7. ROZKAZ MINISTRA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. februára 2002 o priznaní znakov a čestného názvu


Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) V súlade s rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1997 Symbolika vo-jenských telies a výber ich názvov a v nadväznosti na rozvíjanie národných a vojenských tradícií Armády Slovenskej republiky priznávam
a)2. prieskumnému práporu Bardejov nový znak a čestný názov PRIESKUMNÝ PRÁPOR MICHALA STRENKA,


Platnosť od 06.02.2002


Zdroj: Rozkaz MO SR č. 7/2002
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1995-2005-t34084#290491Verze : 0
2.prieskumný prápor


Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.09.2005 UAZ-469
01.10.1995-30.09.2005 Praga V3S
01.10.1995-30.09.2005 Tatra 813
01.10.1995-30.09.2005 Tatra 815
01.10.1995-31.03.2000 BPzV
01.10.1995-31.03.2000 BVP-1Zdroj: archív autora


starší a neoficiálny znak 2. prieskumneho práporu.
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1995-2005-t34084#124165Verze : 1
MOD
Rukávová nášivka 2. pspr (na služobnú rovnošatu).
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1995-2005-t34084#124166Verze : 1
MOD