Main Menu
User Menu

Pevnost Terezín

Fortress Terezin

     
Název:
Name:
Pevnost Terezín
Originální název:
Original Name:
Pevnost Terezín
Další názvy:
Other Names:
c. a k. pohraniční pevnost Terezín
Obec:
Municipality:
Terezín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°30'39.30"N 14°09'02.95"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
bastionový komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
žádný
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
Hlavní pevnost
Malá pevnost
Horní retranchement
Dolní retranchement
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1780
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1790
Výzbroj:
Armament:
380 děl
Posádka:
Crew:
6 000 mužů
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR žádné
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
V průběhu 1. poloviny 19. století byl kolem Terezína vybudován řetěz malých zemních dělostřeleckých pevnůstek (fortů). V důsledku toho bývá někdy uváděn jako jediný příklad fortové (přesněji polygonální) pevnosti v Čechách…
Zdroje:
Sources:
Andrej Romaňák: Pevnost Terezín (Ústí nad Labem 1972)
Vladimír Kupka a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezku (Praha 2001)

Pevnost Terezín - Plán pevnosti Terezín

Plán pevnosti Terezín
Pevnost Terezín - Ukázka systému podzemních chodeb (galerií)

Ukázka systému podzemních chodeb (galerií)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#421552Verze : 0
MOD
10. října 1780 položil Josef II. základní kámen na místě kavalíru IV.
Stavební práce se zozběhly r. 1781 a hlavní objem prací byl dokončen do r. 1790.
Pevnost se skládá ze tří částí - hlavní pevnosti, Dolního a Horního retranchementu a z Malé pevnosti.
Půdorys hlavní pevnosti tvoří osmiúhelník s bastiony s rovnými boky. S vyjímkou dvou kurtin na nejbezpečnějším místě - u Ohře jsou před zbývající úseky předsunuty kleště a raveliny. Na nejohroženějším místě jsou před bastiony III a V předsunuty kontrgardy. Pro vytvoření představy o pevnosti přikládám foto informační tabule.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119672Verze : 0
Tak na této fotografii je příkop focený od bastionu I k bastionu II. Uplně vpravo je líc bastionu I. Vzadu tam jak je ta zeď tak tam byla kaponiéra mezi ravelinem XV a kleštěmi IX.
Zleva pak je vidět val lunety XXIII a za ním shromaždiště XXV a už zmíněný ravelin XV.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119711Verze : 0
Těch čísel se prosím neděste - pevnostní objekty jsou číslovány postupně zevnitř ven po směru hodinových ručiček, takže najdříve Hlavní pevnost:


Bastiony
Bastion č.1 je ten co je u Nové Ohře nejvíce proti proudu - na té fotce informační tabule teče Ohře zprava doleva Wink
A od něho poton po směru hodinových ručiček (pro generaci počítačových šílenců - CW) bastiony II, III, IV, V, VI, VII a VIII. Zase, pro orientaci na té tabuli míří bastion č.V rovnou dolů.


Kleště
mezi bastiony I a II jsou kleště č. IX a dále X, XI, XII, XIII, XIV. Mezi bastony VII, VIII a I - tj. čelem k Ohři kleště nejsou.


Raveliny
před kleštěmi IX - tj mezi bastiony I a II je ravelim XV. Následují raveliny XVI, XVII, XVIII, XIX a XX. Zase pro orientaci - ravelinem XIX prochází silnice vedoucí zdola od kruhového objezdu.


Kontrgardy
Před nejohroženějšími bastiony č. III a V byly vybudovány kontrgardy, které dostaly číslo XXI a XXII. Zase - kontrgarda XXII je ta zeď před bastionem, která míří špicí na kruhový objezd.


Lunety
Tak ty jsou před bastiony č I a VII a mají čísla XXIII a XXIV - bastiony I a VII jso ty proti Ohři - součástí lunet byly stavidla umožňující manévr vodou.


Shromaždiště
Ve vhíhajících úhlech kryté cesty bylo vybudováno 12 shromaždišť - XXV-XXXVI
Česky to znamená, že na kryté cestě byly vlevo a vpravo od ravelivu rozšířené prostory tvaru lichoběžníku.


A tím myslím číslování Hlavní pevnosti končí Wink
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119812Verze : 0
Takže teď bych přidal fotku ravelinu č.XV - je to foceno z místa (na předešlé fotce) vlevo za těma stromama
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119858Verze : 0
No tak ještě na začátek - toto je luneta XXIII se stavidly -a foto příkpu mezi bastionem I a II je z místa zhruba někde u toho stromu uprostřed Wink .
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119861Verze : 0
Ta zeď vlevo je batardeau a ta kulatá věc na ni je panenka - zabraňuje postupu po batardeau.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119863Verze : 0
Tak toto je líce bastionu I a kleště IX - za kleštěmí prosvítá kurtina.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119871Verze : 0
Toto je pohled na shromaždiště XXVI z příkopu. Po obou stranách rampy, po které se dá dostat na shromaždiště se černají vstupy do střeleckých galerií v kontreskarpě.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119982Verze : 0
A takhle vypadá ta galerie.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#119983Verze : 0
Tak tato fotka je focena od bastionu II k bastionu III. Vlevo je postupně shromaždiště XXVII s lunetou, ravelin XVI a kaponiéra.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#120463Verze : 0
Toto je fotka od ravelinu XVI ke shromaždišti XXVII. Shromaždiště XXVII je zesíleno lunetou.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#120464Verze : 0
Tato fotka je focena z kaponiéry - zprava doleva:
reduit ravelinu XVI, ravelin XVI a luneta na shromaždišti XXVII. Wink
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#120466Verze : 0
Trochu bych se ještě vrátil k ravelinu XV. Tady je vyfocen z valu bastionu II. Dobře je vidět retranchement. Je to ta zalomená stavba, co je před ní ten pickup Wink
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122404Verze : 0
No a tady je bastion II. Respektive tedy bok a líce kavalíru vyfocené z valu bastionu II.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122406Verze : 0
Druhý bok kavalíru bastionu II.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122408Verze : 0
Tak a tady to je ravelin XVI s reduitem vyfocený z valu kavalíru bastionu II. V levém rohu je viděl kousíček kontreskarpy příkopu mezi bastionem a kavalírem.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122799Verze : 0
No a tady jsou postupně tři fotky ravelinu XVIII.


Na první je vyfocený od líce bastionu IV. Je na ní postupně zleva ravelin XVIII, reduit, kyneta uprostřed příkopu, dále pak líce bastionů IV a V a mezi nimi kleště XII.


Na druhé fotce je šíje ravelinu focená z místa, kde bývala kaponiéra. Za zády mám kleště.


No a na třetí fotce je reduit ravelinu XVIII tentokráte z druhé strany a jsou vidět stžílny v boku reduitu, které flankovaly příkop před lící bastionu V.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122804Verze : 0
Tak a tady už se dostáváme před bastion V. Na fotce je kontrgarda XXII, která je před tímto bastionem. Je to foceno z ravelinu XIX.
V levém horním rohu prosvítá líc bastionu V, pak je samotná kontrgarda, příkop a vpravo je luneta v hrdle shromaždiště XXXIII.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122805Verze : 0
No ta předešlá fotka je technicky docela fuj, tkkže postoupíme k ravelinu XIX, respektive jeho reduitu Wink
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122995Verze : 0
Ták - a tady to je luneta v hrdle shromaždiště XXXIV. Úplně vlevo je ravelin XIX, pak je samotná luneta - jsou vidět dvě chodby - poterny, kterými se můžete dostat jednak do příkopu mezi lunetou a shromaždištěm a za druhé do galerie vedoucí v eskarpě příkopu lunety. Mezi nimi je rampa, po které se dostanete na val lunety. No a na armováni kontreskarpy příkopu je hezky vidět řez nejdříve valem lunety, pak je příkop mezi lunetou a shromaždištěm a pak je samotný val shromaždiště Wink
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#122996Verze : 0
No tato fotka je hezčí Embarassed
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#123139Verze : 0
Toto je vchod do poterny z příkopu meri ravelinem a lunetou - poternou se dá dostat do příkopu mezi lunetou a shromaždištěm.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#123140Verze : 0
Takto vypadá ta poterna - díváme se dolů směrem k ravelinu XIX. Vpravo odbočuje galerie vedoucí eskarpou příkopu lunety.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#123142Verze : 0
Takhle vypadá ta odbočka.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#123144Verze : 0
No a tady ústí poterna do příkopu lunety.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#123145Verze : 0
Ještě se vrátím ke kontrgardě XXII. Tady jsou lepší fotky. Na této fotce je pravá líc kontrgardy XXII. Úplně vlevo jsou kasematy. Děla z těchto kazemat střílela příkopem podél levé líce ravelinu XIX. Vlevo vzadu prosvítá porost na líci bastionu V.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#128483Verze : 0
Toto je příkop mezi kontrgardou XXII a bastionem V. Je to foceno z ravelinu XIX.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#128484Verze : 0
Takto se překrývají líce ravelinu XIX a kontrgardy XXII.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#128491Verze : 0
Toto byla dvoukaponiera spojující ravelin XIX a kleště XIII. Úplně vlevo je kousek reduitu ravelinu a jedna ze dvou střílen, které flankovaly líci bastionu V. Za dvoukaponierou a kleštěmi je bok bastionu VI. Nad valem bastionu je vidět val kavalíru. Také je vidět, že val kurtny je vyšší, než val bastionu.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Terezin-t33128#128492Verze : 0