Main Menu
User Menu

Perry, Matthew Calbraith

Commodore Matthew Calbraith Perry


1794-1858- donutil silou Japonsko, aby se "otevřelo Západu"
URL : https://www.valka.cz/Perry-Matthew-Calbraith-t31991#115560Verze : 0
MOD
Narodil sa 10.4. 1794 v Newporte, štát Rhode Island do námorníckej rodiny: jeho otec bol kapitán Christopher R. Perry a starší brat Oliver Hazard Perry (po ňom je pomenovaná jedna z tried amer. torpédoborcov).


V roku 1809 vstúpil do námorníctva a zo začiatku bol pridelený na USS Revenge pod velením staršieho brata. Neskôr bol prevelený na USS President pod velením komodora Johna Rodgersa, ktorý bojoval s britskou loďou HMS Little Belt (a porazil ju) ešte pred formálnym vyhlásením vojny v roku 1812. V tejto vojne si nezabojoval, lebo loď na ktorej slúžil - USS United States - zablokovali Briti v prístave New London, Connecticut. Po vojne slúžil na rôznych lodiach najmä v Stredomorí a Afrike, ktoré tam boli vyslané aby potierali pirátstvo a obchod s otrokmi. V roku 1821 dostal svoje prvé velenie na lodi - USS Shark. V rokoch 1826 - 1827 slúžil ako kapitán flotily pod velením komodora Rodgersa. V roku 1828 sa vrátil na pevninu, slúžil v Charlestone, South Carolina. V roku 1830 dostal velenie na USS Concord. V rokoch 1833 - 37 bol pridelený do lodenice New York Navy Yard ako second officer. Na konci tohoto obdobia bol povýšený na kapitána.


Chcel zlepšiť námorný výcvik a výchovu námorníkov, preto podporoval na tieto účely učňovský systém. Pomáhal tiež položiť základy nových učebných osnov pre United States Naval Academy. Bol tiež hlasným zástancom modernizácie námorníctva. Keď bol povýšený na kapitána, dohliadal na konštrukciu prvej parnej fregaty USS Fulton, ktorej po jej dokončení velil. Zorganizoval prvý zbor námorných inžinierov. Počas svojho velenia na USS Fulton viedol v rokoch 1839 - 1840 neďaleko Sandy Hook pri pobreží New Jersey prvú americkú námornú delostreleckú školu. V roku 1841 bol povýšený na komodora a v tomto roku sa stal veliteľom New York Navy Yard. V rokoch 1843 - 44 velil africkej eskadre, ktorá sem bola vyslaná aby zabránila obchodu s otrokmi. V Mexickej vojne velil flotily v Mex. zálive. Jeho sily v roku 1846 dobyli mexické štáty Frontera, Tabasco a Laguna. V roku 1847 podporoval sily generála Winfielda Scotta pri dobytí Veracruzu.


V marci 1852 bol poverený velením východoázijskej eskadry a dostal za úlohu pretrhnúť Japonskú izoláciu. 8. júla 1853 zakotvil s loďami Mississippi, Plymouth, Saratoga a Susquehanna v prístave Uraga, neďaleko mesta Edo (terajšie Tokyo). Predstavitelia šogunátu Tokugawa, ktorý ho navštívili mu odkázali aby pokračoval do prístavu Nagasaki, ktorý bol jediný otvorený pre cudzincov. Perry odmietol odísť a požadoval povolenie predložiť predstaviteľom vlády list od prezidenta Millarda Fillmora jap. cisárovi. Pohrozil, že ak bude odmietnutý použije silu. Japonsko bolo odlúčené od moderného sveta a moderných technológií a japonské vojenské sily nemohli vzdorovať amer. moderným zbraniam - čierne lode (trupy amer. lodí boli čierne a dve z nich Mississippi a Susquehanna boli parné lode - čierny dym - o nich si japonci mysleli, že sú to plávajúce sopky) sa stali symbolom hroziacich západných technológií a kolonializmu. Japonská vláda, aby sa vyhla ostreľovaniu, vyhovela jeho žiadosti. Perry vstúpil na na breh a došiel do Kurijamy, kde 14. júla 1853 odovzdal list od amer. prezidenta. S prísľubom, že sa vráti po odpoveď sa potom stiahol k čínskemu pobrežiu.


Vrátil sa vo februári 1854 už so siedmimi loďami a zistil, že zmluva, ktorá bola pripravená jap. vládou zahrňuje americké požiadavky. Perry podpísal Zmluvu z Kanagawy 31. 3. 1854 a odcestoval. Zmluva umožňovala prístup americkým lodiam do prístavou Hakodate a Šimoda, zaručovala dobré zaobchádzanie s amer. námorníkmi a zahrňovala aj zriadenie amer. konzulátu.


Ešte na ceste do Japonska zakotvil blízko Keelungu na ostrove Formosa (Taiwan). Na ostrove skúmali možnosti ťažby uhlia a vybudovania základne. Vo svojej správe potom zdôraznil, že Formosa je vhodným miestom amer. prítomnosti vo vých. Ázii a mohol by slúžiť Američanom pri prenikaní do tejto oblasti tak ako Španielom poslúžila Kuba v oblasti Ameriky. Kontrola nad Formosou mohla odpovedať na prítomnosť európskych mocností v tejto oblasti. Americká vláda však na jeho návrh nereagovala.


Keď sa v roku 1855 vrátil, Kongres mu ako ocenenie jeho práce v Japonsku odhlasoval udelenie odmeny vo výške 20 000 dolárov. Časť peňazí použil Perry na prípravu a publikovanie jeho zprávy z tejto cesty pod názvom Narrative of the expedition of an American Squadron in the China Seas and Japan. Publikácia v troch zväzkoch bola vydaná v r. 1856.
Perry zomrel 3 roky po návrate - 4. marca 1858 v New Yorku. Jeho telesné pozostatky boli 21.3.1866 spolu s tel. pozostatkami jeho dcéry Anny, ktorá zomrela v r. 1839, prenesené na Island Cemetery v Newporte.
URL : https://www.valka.cz/Perry-Matthew-Calbraith-t31991#118337Verze : 1
portrait
URL : https://www.valka.cz/Perry-Matthew-Calbraith-t31991#134031Verze : 0
MOD