Main Menu
User Menu

Aitken, William Maxwell

Sir William Maxwell "Max" Aitken, 1st Baron Beaverbrook


25.květen 1879 – 9.červen 1964


Max Aitken se narodil v menším kanadském městě Maple
v provincii Ontario, ale ještě v době, kdy byl malý,
přestěhovala se jeho rodina do města Newcastle v provincii
New Brunswick v Kanadě a toto město již navždy nazýval
svým domovem. Zde také začal roku 1892 vydávat
své první vlastní noviny.
Přestože se mu podařilo složit přijímací zkoušky na Dalhousie University
a přihlásil se na školu Saint John Law School, nikdy ale ani na jediné z těchto škol nestudoval. Své jediné vyšší vzdělání získal,
když vystudoval University of New Brunswick.
Poté Aitken krátce pracoval jako poslíček v právní kanceláři
Richard Bedford Bennett ve městě Chatham v provincii New Brunswick.
Je zajímavostí, že právník Bennett, u něhož tehdy pracoval,
se později stal kanadským ministerským předsedou.
Jako mladý muž se Max Aitken vydal do Halifaxu, kde se setkal
s John F. Stairsem, který byl představitelem místní podnikatelské smetánky. Ten ho zaměstnal ve své nově vytvořené firmě
Royal Securities Corporation a mimo jiné se stal Aitkenovým rádcem
a celoživotním přítelem.
Dne 29. ledna 1906 se v Halifaxu oženil s Gladys Henderson Drury,
dcerou generála Charlese Druryho. Měly spolu tři děti - Janet Gladys Aitken, John William Maxwell Aitken, Peter Rudyard Aitken.
Roku 1927 Aitkenovi zemřela manželka a až do roku 1963 zůstal vdovcem. Pak si vzal Marii Anastacia Christoforides, vdovu po svém dlouholetém příteli.
Zanedlouho se Aitken přestěhoval do Anglie, kde zakoupil akcie firmy Rolls-Royce. Ty se mu zanedlouho podařilo dobře prodat
a to mu umožnilo začít budovat své londýnské novinové impérium.
Často přitom spolupracoval s A.B.Lawem, který také pocházel
z kanadské provincie New Brunswick a který se později stal
jako jediný kanaďan ministerským předsedou Velké Británie
a to v období od 22.10.1922 do 20.května 1923.
Roku 1911 byl Aitken povýšen do šlechtického stavu králem Jiřím V., 
přičemž získal titul barona.
V průběhu první světové války byl Aitken pověřen kanadskou vládou vytvořením Canadian War Records Office v Londýně a také zajistil,
aby byli zprávy o bojových operacích kanadské armády pravidelně publikovány v kanadských i anglických novinách.
Max Aitken také vytvořil Canadian War Memorials Fund,
z kterého se později vyvinula kolekce válečného umění
od předních britských a kanadských výtvarníků a sochařů.
Po jeho návštěvách západní fronty vznikla v roce 1916 kniha
Canada in Flanders, která ve třech dílech zaznamenala úspěchy kanadských vojáků na západní frontě.
Pro svou lásku k novinám se roku 1915 rozhodl zakoupit
v té době upadající noviny Daily Express
za tehdy velmi nízkou cenu 17000 liber.
Po čase se mu podařilo přeměnit tyto upadající noviny
ve vtipný žurnál, plný dramatických fotografií.
Roku 1918 založil nové noviny Sunday Express.
Roku 1934 dosáhly všechny jeho noviny denního nákladu
1708000 výtisků, přičemž vytvořily značný zisk,
který udělal z Aitkena jednoho z nejbohatších mužů ve Velké Británii.
Po druhé světové válce se podařilo novinám Daily Express
dosáhnout dokonce největšího nákladu novin na světě
a to 3706000 výtisků.
Aitken mimo svého bohatství získal díky svým novinám
i obrovskou moc vynést kohokoliv na vrchol nebo ho v očích
veřejnosti zničit. Ve třicátých letech dvacátého století tedy Max Aitken
např.rozhodl o tom, že o aféře britského následníka trůnu,
Eduarda VIII., s rozvedenou američankou Wallis Simpson,
budou všechny britské noviny mlčet.
V průběhu druhé světové války byl Aitken povolán do britské vlády
jako ministr informací a roku 1940 ho premiér W.Churchill
pověřil funkcí Minister of Aircraft Production a později i funkcí
Minister of Supply. Pod vedením Maxe Aitkena se podařilo značně
zvýšit produkci bombardérů a stíhaček v Británii,
až se dokonce i premiér W. Churchill vyjádřil o Aitkenovi takto –
“Jeho osobnost a genialita dělá z této doby Aitkenovu nejslavnější chvíli”.
Po válce se Aitken stal rektorem kanadské University of New Brunswick
a podařilo se mu i založit univerzitu v kanadském městě Fredericton.
Sir Max Aitken zemřel roku 1964 ve městě Surrey ve Velké Británii.
Na jeho počest byla pojmenována univerzita v Calgary
a na jeho oslavu bylo vztyčeno mnoho soch v různých kanadských provinciích.


přeloženo a upraveno z www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Aitken-William-Maxwell-t31703#114321Verze : 0
William Maxwell Aitken lord Beaverbrook


Narodil se 25.5.1879 v Maple v Kanadě. Po studiích práv začal svou kariéru jako finančník v Montrealu a v Halifaxu. Poté, co svými výnosnými obchody a transakcemi s kanadskými cementárnami nashromáždil značný kapitál, odjel v roce 1910 do Velké Británie, zde koupil upadající deník Daily Express a učinil z něho v krátké době jeden z nejpopulárnějších britských deníků. Zároveň vstoupil prostřednictvím svého přítele Bonara Lawa (rovněž Kanaďana a pozdějšího ministerského předsedy) do politického života a byl až do r. 1917 členem Dolní sněmovny. V roce 1911 získal titul Sir. V první světové válce působil jako pozorovatel v řadách kanadského expedičního sboru na západní frontě, v roce 1917 byl zástupcem kanadské vlády na velitelství kanadských sil. Téhož roku byl povýšen do šlechtického stavu. V únoru 1918 se stal kancléřem vévodství lancasterského a současně ministrem informací a propagandy. Po skončení války však na vládní funkce rezignoval a opět se věnoval rozvoji svého vydavatelství. V roce 1921 založil nový časopis Sunday Express, z něhož se stal velmi populární britský list, a později další časopis Evening Standard. V letech druhé světové války ho premiér Winston Churchill pověřil řízením ministerstva letectví a jmenoval ho členem užšího kabinetu. Beaverbrook vedl v září 1941 britskou delegaci na jednání v Moskvě o vojenské spolupráci. O rok později byl jmenován ministrem pro válečnou výrobu. Po druhé světové válce patřil k nejostřejším kritikům labouristické vlády a k horlivým zastáncům politiky Britského impéria. Do konce života patřil k předním tiskovým magnátům západního světa. Zemřel 9.6.1964 na svém sídle Cherkley v jižní Anglii.
URL : https://www.valka.cz/Aitken-William-Maxwell-t31703#14993Verze : 0
William Maxwell Aitken
URL : https://www.valka.cz/Aitken-William-Maxwell-t31703#156576Verze : 0