Main Menu
User Menu

Brückenleger IVb (mostný tank)

Po vypuknutí 2.svetovej vojny vyvstala po bojových skúsenostiach potreba mobilných mostných konštrukcií na prekonávanie prekážok. Preto bol na prelome rokov 1939/40 započatý vývoj mostného tanku na podvozku Pz.Kpfw. IV.
Úlohy sa zhostili firmy Krupp a Magirus. Most mal byť 9 m dlhý a mal mať nosnosť 28 ton. Ako platformu pre nesenie mostov boli použité najprv verzie Pz.Kpfw IV Ausf. C, neskôr Pz.Kpfw IV Ausf. D.


Friedrich Krupp AG, Essen
C.D.Magirus, Ulm


Podľa nariadenia z 22.2.1939 bolo v 6-7/1939 vo firme postavených 6 ks modifikovaných platforiem Pz.Kpfw. IV Ausf. C (Fgst.Nr.80435 - 80440). Tieto platformy boli dodané WaPruf 5 pre montáž mostoviek. 14.11.1939 firma Krupp oznámila, že dokončuje prototyp na experimentálnej platforme B.W. II, ktorá mala torzné odpruženie pojazdových kolies a ďalšie štyri už zazmluvnené platformy (na platforme Pz.Kpfw. IV Ausf. D) a požiadal, aby firma Magirus prevzala montáž ďalších 16 mostných tankov.
16.1.1940 si Halder poznačil vo svojom osobnom denníku, že do konca 3/1940 má Krupp dokončiť dvojicu mostných tankov a Magirus 10 tankov pre potreby štyroch divízií (každá mala mať trojicu týchto vozidiel). 6.3.1940 si Halder poznamenal, že prvých 20 Brückenleger IV malo byť k dispozícii i s vyškolenými posádkami do konca 4/1940.
Krupp-Grussonwerk dodal dodatočné platformy Pz.Kpfw. IV Ausf. D potrebné na postavenie Brückenlegererov v období od 2/1940 do 4/1940. Desať platforiem bolo dodaných firme Magirus a desať si ponechala firma Krupp. Všetkých 20 bojových Brückenleger IV b bolo dokončených do konca 4/1940.
Plánovalo sa postavenie ďalších 60 ks mostných strojov, ale pravdepodobne bol program zastavený skôr, než mohli byť vyrobené ďalšie stroje.
Týmito mostnými tankami boli vyzbrojené 3.Panzer-Pionier-Kompanie týchto tankových divízií:
1. Panzer-Division, 2. Panzer-Division, 3. Panzer-Division, 5. Panzer-Division a 10. Panzer-Division.
Každá Panzer-Pionier-Kompanie bola organizovaná v súlade s K.St.N.716 datovanej k 6.3.1940, podľa ktorej každá z nich obdržala štyri mostné tanky. Nasadené boli pri obsadzovaní Holandska, Belgicka a Francúzska. Stroje a ich služba u jednotiek nebola hodnotená dobre.
3.6.1940 bolo prijaté rozhodnutie zrušiť ďalšiu výrobu Brückenleger IV a použiť uvoľnených 16 platforiem na zvýšenie produkcie bežných tankov Pz.Kpfw. IV. Aj keď bola výrobná séria zrušená, na experimenty bolo objednané malé množstvo vylepšených mostných tankov Brückenleger IVc.
Je fotograficky zdokumentované, že platformy so špeciálne upravenou nadstavbou poslúžili ako cvičné stroje. Tieto mostné tanky boli vyzbrojené jedným guľometom MG 34.


Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Gepanzerte Pionier-Fahrzeuge (Armored Combat Enginner Vehicles) Goliath to Raeumer S, Panzer Tracts no.14, 1998, ISBN 1-892848-00-7
www.achtungpanzer.com
URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-mostny-tank-t31690#114291Verze : 17
MOD
www.ebay.com

Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-mostny-tank-t31690#114292Verze : 1
MOD
http://ostpanzer.com
www.ebay.de
cgi.ebay.de

Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) -


Brückenleger IVb (mostný tank) - Krupp

Krupp
Brückenleger IVb (mostný tank) -


URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-mostny-tank-t31690#135699Verze : 8
MOD
Poměrně podrobný popis, fotky z kladení mostu a také plán stroje se objevil v "Tankodrom" číslo 5 z roku 2007. Je tam zmíněn i stroj s mostem pro pěchotu (firmy Magirus) s označením Brückenleger IVs. To by měl být levý stroj na fotce označené 21.jpg v předchozím příspěvku.
URL : https://www.valka.cz/Brueckenleger-IVb-mostny-tank-t31690#243063Verze : 0