Main Menu
User Menu

Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo)

poľná úprava

V publikácii Panzer Tracts No.16 sa uvádza stavba troch Bergepanzerov na podvozku Pz.Kpfw.VI Ausf.E Tiger. V roku 1944 vznikli tieto poľné prestavby Tigera do podoby vyprosťovacích tankov (bergepanzerov) v 509. schwere Panzer-Abteilung, ktoré boli neskôr (9/1944) odovzdané do 501. schwere Panzer-Abteilung.

Dávnejšie som sa stretol s informáciami o tom, že jeden stroj slúžil v Normandii, Francúzsko (?). Zdroje týchto tvrdení nepoznám. Je možné, že ak náhodou vznikla nejaká prestavba ďalšieho stroja, tak mohol slúžiť i v Nemecku napr. na testovacích polygónoch, či priamo v závodoch na výrobu tankov pri opravách (podobne ako VKz 35.01 - bergepanzer, ktorý vznikol na podvozku vývojovej vetvy Tigera). Sú to však len nepodložené informácie.

V hlásení o stave vozidiel schwere Panzer-Abteilung 509 z 1.9.1944 figuruje jeden Bergetiger.
V hlásení o stave vozidiel schwere Panzer-Abteilung 501 z 1.10.1944 figuruje dvojica Bergetigerov. Tieto vozidlá figurujú v hláseniach jednotky ešte nasledujúce dva mesiace.

www.facebook.com

Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - V hlásení o stave vozidiel schwere Panzer-Abteilung 501 z 1.10.1944 figuruje dvojica Bergetigerov.

V hlásení o stave vozidiel schwere Panzer-Abteilung 501 z 1.10.1944 figuruje dvojica Bergetigerov.
Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - V hlásení o stave vozidiel schwere Panzer-Abteilung 509 z 1.9.1944 figuruje jeden Bergetiger.

V hlásení o stave vozidiel schwere Panzer-Abteilung 509 z 1.9.1944 figuruje jeden Bergetiger.
URL : https://www.valka.cz/Bergetiger-vyprostovacie-vozidlo-t31394#645805Verze : 5
MOD
Možný skutočný improvizovaný Bergetiger ? Ťahanie ukoristeného IS-2 v poli, či niekde v Nemecku (Kummersdorf) ? IS-2 bol ukoristený schwere Panzer-Abteilung 506. Vzhľadom na absenciu deformácie prednej časti blatníka je možné, že ide o záber z fronty pred naložením tanku na vagón. Na vagóne mal už poškodený blatník. Detto bednička za vežou by asi cestu do Nemecka asi nevydržala.

www.ebay.com

Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) -


Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Pre porovnaie IS-2 s deformovaným blatníkom na vagóne cestou do Nemecka.

Pre porovnaie IS-2 s deformovaným blatníkom na vagóne cestou do Nemecka.
Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Bergetiger-vyprostovacie-vozidlo-t31394#591299Verze : 4
MOD
Mýtus o "Bergetigerovi"

Jeden poškodený Tiger z 508.schwere Panzer-Abteilung bol opravárenskou jednotkou modifikovaný do podoby stroja, ktorý mal slúžiť ako pojazdný žeriav na prenášanie nákladov, na pokládanie náloží slúžiacich k odmínovaniu, či odstraňovaniu zátarasov (neslúžil na vyprosťovacie úlohy - nebol to "bergepanzer"). Úprava v tejto jednotke vznikla pravdepodobne v súvislosti s využívaním ťažkých demoličných vozidiel Borgward B IV v tejto jednotke a potrebou ich údržby.
Stroj bol poškodený zásahom do zadnej časti veže v mieste pod veliteľskou vežičkou. Prestavba mala prebehnúť medzi 1.3.1944 - 5.3.1944. Bol odstránený kanón a na strop veže bol upevnený do navarených držiakov žeriav (10 tonka zmienená na achtungpanzer.com je omyl, podľa konštrukcie je to podľa mojeho názoru max. 2 tonový žeriav). Jediné známe fotografie tohoto stroja z 508.schwere Panzer-Abteilung pochádzajú z Talianska z okolia Anzia, kde tento stroj padol do rúk spojencom (Angličanom). Chybné označenie ako "bergetiger" vzniklo v hlásení o ukoristení tohoto stroja a to sa v povojnovej literatúre neustále chybne preberalo.
Logickým dôvodom, prečo tento stroj nieje možné považovať za regulárny vyprosťovací stroj je minimum úprav pre dosiahnutie zníženia hmotnosti klasického tanku, ktorého podmotorovanosť je známa. Klasické bergepanzery majú pre dosiahnutie zníženia hmotnosti odstránené veže. Absencia hmotnosti kanóna mínus hmotnosť žeriava a ďalšieho vybavenia (ťažné zariadenie) nieje dostatočná pre spoľahlivé vytvorenie odťahového vozidla. Vzhľadom na prítomnosť ťažného zariadenia je možné predpokladať, že slúžilo len na odtiahnutie ľahkých Borgwardov.
Podľa novších zistení ide o kombináciu korby veliteľského tanku a štandardnej veže.

Vozidlo je popísané v tejto téme len z dôvodu, že sa doposiaľ tradujú informácie, že ide o tzv. Bergetiger. V skutočnosti sa mu dá priradiť neoficiálne a odvodené pomenovanie "Ladungsleger" Tiger.

Wolfgang Schneider - Tiger in combats vol.1, Stackpole books, rok vydania 2004, ISBN-10: 0811731715, ISBN-13: 978-0811731713
Panzer Tracts no.16
forum.axishistory.com
Steel Master no.23
www.wehrmacht-awards.com
www.network54.com...

Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.

Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.
Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.

Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.
Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.

Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.
Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.

Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.
Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.

Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.
URL : https://www.valka.cz/Bergetiger-vyprostovacie-vozidlo-t31394#113274Verze : 13
MOD
www.ebay.de
forum.axishistory.com

Bergetiger (vyprosťovacie vozidlo) - Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.

Vozidlo na fotografii nie je Bergetiger, ale pomocné vozidlo v jednotke s demoličnými vozidlami B IV.
URL : https://www.valka.cz/Bergetiger-vyprostovacie-vozidlo-t31394#347644Verze : 2
MOD