Main Menu
User Menu

Martischnig, Max

MUC. / MUDr. Maxmilian "Max" Martischnig- předseda samosprávy Hlávkovy koleje- kráčel v čele pohřebního průvodu za rakví MUC. Jana Opletala v obci Náklo na Olomoucku
- přenocoval na Hané a do Prahy se vrátil až po přepadu kolejí Němci, čímž unikl zatčení a jisté smrti


- unikl přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie
- ve Velké Británii dostudoval medicínu
- poté sloužil jako lékař v britských speciálních jednotkách v Indii a Barmě(Založeno během linkování - má někdo více info ?)
URL : https://www.valka.cz/Martischnig-Max-t28474#99942Verze : 0
MOD
Narozen 7.7.1912
Zemřel 29.12.1984 AnglieStudent medicíny na UK Praha


1938 předsedou studentské kolejní samosprávy na Hlávkových kolejích


28.10.1939 aktivně se účastnil demonstrací


15.11.1939 byl jedním z hlavních organizátorů pražského demonstrativního pohřbu Jana Opletala, poté odjel na pohřeb do jeho rodiště v Nákle


17.11.1939 byl na seznamu studentů kteří meli být popraveni, podařilo se mu však před Gestapem skrývat


1.1.1940 opustil území Protektorátu a dostal se přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávie, Turecko a Sýrii do Francie


7.7.1940 přeplul do Velké Británie, presentován u čs. jednotky v Anglii, v Newcastlu úspěšně dokončil svá studia medicíny, titul mu udělila univerzita v Oxfordu


Do roku 1946 byl okamžitě po dokončení studií zařazen jako lékař ve speciálních jednotkách a účastnil se bojů v Indii a Barmě


1946 bojové nasazení pro něj skončilo v Singapuru


Zůstal žít v Anglii


1984 v Anglii umíráZdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxmilian_Martischnig
URL : https://www.valka.cz/Martischnig-Max-t28474#323749Verze : 0