Adamec, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Adamec Adamec
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:

Josef Adamec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUC. JUC.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.12.1909 Praha /
18.12.1909 Prague /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.11.1939 Praha /
17.11.1939 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
jednatel Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě Managing Director of the National Union of Czech students in Bohemia and Moravia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
popraven Gestapem executed by the Gestapo
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.cz
URL : https://www.valka.cz/Adamec-Josef-t28454#333439 Verze : 0
JUC. Josef Adamec

* 18.12.1909, Praha
+ 17.11.1939, Praha

- jednatel Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
- jeden z 9 studentských činitelů popravených 17. listopadu 1939- vystudoval gymnázium v Libni
- studium PF UK (rigorózní zkoušky odkládal pro velkou časovou vytíženost v rámci studentského a politického života)
- dlouhodobý placený tajemník Všehrdu
- 1935-6 - místopředseda Ústředního svazu československého studentstva (1937-9 potom členem dozorčí rady)
- politicky se v čase přesunul od národně demokratickému směru ke směru levicovému
- za druhé republiky spolupracoval s Národním hnutím pracující mládeže (1939 přechod do ilegality, 1940 zlikvidováno gestapem)
- září 1939 - jmenován jednatelem Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
- časně zrána 17.11.1939 byl zatčen gestapem ve svém bytě v Libni a ještě téhož dne popraven v ruzyňských kasárnách
URL : https://www.valka.cz/Adamec-Josef-t28454#99869 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více