Main Menu
User Menu

Pevnost Olomouc

Doplněk ke členění obrany bastionové pevnosti Olomouc:


Nejohroženější západní strana pevnosti měla toto členění:


Vnější a střední obranná linie byla kalsicky tvořena glacis, krytou cestou, raveliny atd. Vnitří obranná linie byla tvořena bastiony č. 7 - 11. Krajní bastiony byly spojeny s kurtinou. Bastiony 8, 9, 10 byly detašované. Kurtina využívala starší opevnění. Mezi bastiony a kurtinou byl vodní příkop. Za kurtinou se však nacházel ještě mlýnský náhon a kasematní val, které tvořily další obrannou linii.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#102236Verze : 0
V letech 1838-66 byla Olomouc přestavěna na polygonální pevnost. Jako noyau polygonální pevnosti sloužila původní bastionová pevnost, která byla obklopena věncem fortů.


1. fáze 1838-1846
Budování předsunuté obranné linie - forty na Tabulovém a Šibeničním vrchu


2. fáze 1850-1866 (tato fáze se dá dále členit)
Budování "klasického" věnce polygonálních (reduitových) fortů kolem Olomouce.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#102237Verze : 0
Poznámka k bastionové pevnosti:


Podle plánu z let 1825/1826 se v příkopu před kurtinou na západní straně pevnosti kleště (ty mají netypický tvar) a dvoukaponiera.


Na plánu z roku 1757 žádní objekty v příkopu nejsou.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#102883Verze : 0
Na fotografii je Terezská brána , která se nacházela v kurtině mezi bastiony č.8 a 9. Za ní je kasematní val.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#103204Verze : 0
Fort XIII - Pohled do příkopu fortu. Původně byla v místě, kde končí bok fortu a sbíhá se s lící podvojná vnitřní kaponiera - tzv. kočičí uši. V pravo je na snímku šíjová kaponoéra.


Na druhém snímku je místo kde se bok fortu lomí v líci - jsou tam vidět zbytky po zbouraných "kočičích uších".
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#103228Verze : 0
Kočičí uši Fortu XV.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#103229Verze : 0
Vlevo od místa, odkud byla focena fotka F13_3 se nachází stěna se střílnou pro sov. 45mm kanon, kterou na olomouckých fortech stavěli němci - tato je nedokončená.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#131114Verze : 0
in Richard Fischer: Olomoucká pevnost a její zrušení, vlastním nákladem, Olomouc 1935
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141806Verze : 0
hradby u vodních kasáren(Richard Fischer: "Olomoucká pevnost a její zrušení", vlastním nákladem, Olomouc 1935)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141810Verze : 0
Hradská brána před zbořením(Richard Fischer: "Olomoucká pevnost a její zrušení", vlastním nákladem, Olomouc 1935)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141811Verze : 0
Olomouc r. 1895(Richard Fischer: "Olomoucká pevnost a její zrušení", vlastním nákladem, Olomouc 1935)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141812Verze : 0
Rohelská (Františkova) brána poč. 20. století(Richard Fischer: "Olomoucká pevnost a její zrušení", vlastním nákladem, Olomouc 1935)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141813Verze : 0
průchod ze Švédské ulice do třídy Svobody(Richard Fischer: "Olomoucká pevnost a její zrušení", vlastním nákladem, Olomouc 1935)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141814Verze : 0
Vodní kasárny ústící do Litovelské ulice(Richard Fischer: "Olomoucká pevnost a její zrušení", vlastním nákladem, Olomouc 1935)
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#141815Verze : 0
.
Pevnost Olomouc - Fort XIII
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pb.541098996028186.-2207520000.1452637698./562969983841087/?type=3&theater

Fort XIII Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pb.541098996028186.-2207520000.1452637698./562969983841087/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pevnost Olomouc - Fort XX
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201324013698293&set=oa.10153828829517020&type=3&theater

Fort XX Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201324013698293&set=oa.10153828829517020&type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pevnost Olomouc - Fort Galdenberg
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201324009058177&set=oa.10153828829517020&type=3&theater

Fort Galdenberg Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201324009058177&set=oa.10153828829517020&type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Pevnost Olomouc - Fort Tafelberg
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201324014778320&set=oa.10153828829517020&type=3&theater

Fort Tafelberg Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201324014778320&set=oa.10153828829517020&type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Olomouc-t28439#546055Verze : 2