Main Menu
User Menu

Titul Hrdina socialistické práce a Zlatá medaile srp a kladivo

Title Hero of Socialist Labor and Gold Medal Sicle and Hammer

Titul Hrdina socialistickej práce a Zlatá medaila kosák a kladivo

Звание Героя Социалистического Труда и Золотая Медаль Серп и Молот

     
Název:
Name:
Titul hrdina socialistické práce a Zlatá medaile srp a kladivo
Název v originále:
Original Name:
Звание Героя Социалистического Труда и Золотая Медаль Серп и Молот
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
Zlatá medaile byla založena 22.5.1940.
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdina-socialisticke-prace-a-Zlata-medaile-srp-a-kladivo-t27033#460033Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Titul hrdina socialistické práce a Zlatá medaile srp a kladivo
Název v originále:
Original Name:
Звание Героя Социалистического Труда и Золотая Медаль Серп и Молот
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdina-socialisticke-prace-a-Zlata-medaile-srp-a-kladivo-t27033#460036Verze : 0
MOD
Doklad držitele Řádu nazývaného v originále také "Серп и Молот" (Srp a kladivo) z roku 1948.

https://mondvor.narod.ru/HLab2.htm

URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdina-socialisticke-prace-a-Zlata-medaile-srp-a-kladivo-t27033#340560Verze : 1
Držitelé tohoto vyznamenání obdrželi automaticky Leninův řád. Prvním vyznamenaným byl J.V. Stalin, titul obdržel 20.12.1939. Rovněž jako první obdržel Zlatou hvězdu s číslem 1. Do roku 1991 bylo uděleno téměř 19 000 titulů. Něco přes sto lidí obdrželo titul dvakrát, 12 lidí ho obdrželo třikrát (např. N.S. Chruščov, A.N. Tupolev, S.V. Iljušin).

Vyznamenaní měli řadu výhod, např.:
- osobní pensi
- přednost v pořadníku na byt
- slevu 50% na nájem
- pro vlastníky nemovitostí 50%tní slevu na daních
- zvýšení nárokové výměry bytu o 15 m2
- jednou ročně otevřenou jízdenku 1. třídy ve vnitrostátní dopravě
- ošetření v nemocnicích Ministerstva obrany, KGB a Ministerstva vnitra atd.

Medaile byla ražena ze zlata o jakosti 950/1000.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdina-socialisticke-prace-a-Zlata-medaile-srp-a-kladivo-t27033#460039Verze : 1
MOD
Název
Name
Titul hrdina socialistické práce a Zlatá medaile srp a kladivo
Title Hero of Socialist Labor and Gold Medal Sicle and Hammer
Звание Героя Социалистического Труда и Золотая Медаль Серп и Молот
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdina-socialisticke-prace-a-Zlata-medaile-srp-a-kladivo-t27033#634906Verze : 0
MOD
Diskuse
Zmíněným vyznamenáním mohli být dekorování např. i letečtí konstruktéři, či jiní vynálezci nových zbraní od pěchotních, až po těžkou válečnou techniku, včetně námořní.
Taktéž pracovníci a další personál, který se podílel na zbrojní výrobě.
URL : https://www.valka.cz/Titul-Hrdina-socialisticke-prace-a-Zlata-medaile-srp-a-kladivo-t27033#96831Verze : 0