Main Menu
User Menu

Kutlvašr, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Kutlvašr
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Kutlvašr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.01.1895 Michalovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.10.1961 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. československý střelecký pluk, velitel
35. hraniční oblast, velitel
Vojenské velitelství "Bartoš", velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Říkali mu bráška „Kultivátor“

👤Jan Flieger 🕔06.05.2007

Životopis armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra (* 27.1.1895 - + 2.10.1961). Velitele povstalců v období Pražského povstání a účastníka tří čs. odbojů.

Zobrazit celý článek

Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kutlvasr-Karel-t25558#367408Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kutlvašr
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Kutlvašr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1909-DD.07.1911 Obchodní škola, Humpolec
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1917-DD.01.1918 Důstojnický kurs, Žitomir
DD.05.1923-DD.07.1923 Kurs pro velitele vojskových těles, Milovice
DD.11.1924-DD.12.1924 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.10.1927-DD.12.1927 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.10.1929-DD.09.1930 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.06.1916 praporčík ruské armády
13.01.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
27.08.1918 kapitán legií
18.10.1918 major legií
25.02.1919 podplukovník legií
15.03.1920 podplukovník pěchoty
28.07.1923 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.04.1941 brigádní generál ve výslužbě
05.05.1945 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál
01.06.1948 divisní generál ve výslužbě
16.05.1949 odebrána hodnost
02.12.1991 armádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1918-01.10.1920 Velitel : 1. čs. střelecký pluk
01.10.1920-28.07.1923 Velitel : Pěší pluk 1
28.07.1923-15.12.1923 Velitel : Pěší pluk 1
15.12.1923-23.02.1924 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
10.04.1924-26.10.1927 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
12.12.1927-04.05.1928 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
04.05.1928-05.10.1929 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
01.10.1930-10.08.1931 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
DD.12.1934-24.09.1938 Velitel : 4. divise
24.09.1938-31.10.1938 Velitel : Velitelství 35. hraniční oblasti
25.05.1945-01.08.1945 Velitel : V. sbor
01.05.1946-01.10.1946 Velitel : III. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.01.1916 dobrovolník České družiny, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.05.1916 dobrovolník Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.05.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.08.1917 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.01.1918 vojenské studium, Žitomir
DD.01.1918-DD.07.1918 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel praporu 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 nemocniční ošetřování
DD.10.1918-DD.10.1918 1. československý střelecký pluk, zástupce velitele
DD.10.1918-DD.02.1920 1. československý střelecký pluk, velitel
DD.02.1920-DD.03.1920 repatriační dovolená
DD.03.1920-DD.10.1920 1. československý střelecký pluk, velitel
DD.10.1920-DD.05.1923 Pěší pluk 1, velitel
DD.05.1923-DD.07.1923 vojenské studium, Milovice
DD.07.1923-DD.12.1923 Pěší pluk 1, velitel
DD.12.1923-DD.11.1924 2. pěší brigáda, velitel
DD.11.1924-DD.12.1924 vojenské studium, Praha
DD.12.1924-DD.10.1927 2. pěší brigáda, velitel
DD.10.1927-DD.12.1927 vojenské studium, Versailles
DD.12.1927-DD.10.1929 2. pěší brigáda, velitel
DD.10.1929-DD.09.1930 vojenské studium, Praha
DD.09.1930-DD.09.1931 2. pěší brigáda, velitel
DD.09.1931-DD.12.1934 Pěchotní učiliště, velitel
DD.12.1934-DD.09.1938 4. divise, velitel
DD.09.1938-DD.10.1938 35. hraniční oblast, velitel
DD.10.1938-DD.07.1939 4. divise, velitel
05.05.1945-DD.05.1945 Vojenské velitelství Bartoš, velitel
28.05.1945-01.08.1945 V. sbor, velitel
01.08.1945-15.02.1946 dovolená
15.02.1946-DD.10.1946 III. sbor, velitel
00.10.1946-DD.03.1948 Vojenská oblast 3, zástupce velitele
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1918

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1928

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 2. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 2nd Class
-

28.10.2017

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
in memoriam

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
Junácký kříž „Za vlast" 1939 – 1945
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Kutlvasr-Karel-t25558#375324Verze : 3
MOD
Armádní generál Karel Kutlvašr - vojenský velitel Pražského povstání

(1895 - 1961)- narozen 27. ledna 1895 v Michalovcích u Havlíčkova Brodu v selské rodině

- 1909 - 1911 - student obchodní školy v Havlíčkově Brodě

- 1913 - zástupce Vielwartovy a Dědinovy firmy v Kyjevě, vyvážející zemědělské stroje do carské říše

- 1914 - 1917 - po vypuknutí války jeden z prvních rozvědčíků České družiny v Rusku v hodnosti poddůstojníka

- 1917 - mj. účastník zborovské bitvy v hodnosti důstojníka 2. roty 1. čs. střeleckého pluku

- 1918 - absolvoval velitelské kurzy v Žitomiru, poté jmenován zástupcem velitele 1. čs. střeleckého pluku - zúčastnil se občanské války proti bolševikům, raněn v bojích u Kazaně

- 1919 - velitel 1. čs. střeleckého pluku v hodnosti podplukovníka - podílel na ochraně sibiřské magistrály

- 1920 - 1923 - velitel 1. pěšího pluku v Českých Budějovicích

- 1923 - 1931 - velitel 2. pěší brigády v Chomutově, 1931 - 34 velel pěchotnímu učilišti v Milovicích

- 1928 - povýšen do generálské hodnosti

- 1934 - velitel 394. divize v Hradci Králové - prosazoval ve vojsku i u civilního obyvatelstva princip nového zabezpečení státních hranic, propracovával koncepci vojenských operací pro případ vnějšího ozbrojeného napadení země a využíval svých rostoucích organizátorských schopností a vojenských zkušeností k uspíšení výstavby obranných pevností v severovýchodních Čechách

- 1939 - po okupaci pracoval v kanceláři Masarykových domovů v Praze - Krči, ale účastnil se zároveň antinacistického odboje v organizaci Obrana národa

- 1945

- květen - stal se vojenským velitelem Pražského povstání
- červen - červenec - velitelem V. sboru v Brně
- srpen - na nátlak sovětského vedení odeslán na řádnou dovolenou

- 1946 - velitel V. sboru v Brně

- 1946 - 1947 - velitelem III. sboru v Plzni

- 1948

- únor - z politických důvodů odeslán na zvláštní dovolenou
- červen - penzionován
- prosinec - zatčen a obviněn z velezrady

- 1949 - 16. května - odsouzen na doživotí, degradován na vojína v záloze

- 1960 - 10. května - propuštěn na amnestii

- zemřel 2. října 1961 v motolské nemocnici v Praze

- počátkem 90. let byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti armádního generála in memoriam.

Podrobný životopis

Říkali mu bráška „Kultivátor“

👤Jan Flieger 🕔06.05.2007

Životopis armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra (* 27.1.1895 - + 2.10.1961). Velitele povstalců v období Pražského povstání a účastníka tří čs. odbojů.

Zobrazit celý článek

URL : https://www.valka.cz/Kutlvasr-Karel-t25558#93315Verze : 1
Na fotografii těsně po válce s páskou Revolučních Gard na jejich přehlídce v prostorách Pražského hraduZdroj: www.detektorweb.cz
URL : https://www.valka.cz/Kutlvasr-Karel-t25558#321741Verze : 0