Main Menu
User Menu

SIG Sauer MCX Spear

     
Název:
Name:
SIG Sauer MCX Spear
Originální název:
Original Name:
SIG Sauer MCX Spear
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SIG Sauer Inc., Newington
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,81 kg
Ráže:
Calibre:
6,8 mm
Náboj:
Cartridge:
277 SIG FURY
Délka:
Length:
866 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
330 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
? ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
vítěz soutěže NGSW, XM5
Zdroje:
Sources:
https://www.sigsauer.com/mcx-spear.html

URL : https://www.valka.cz/SIG-Sauer-MCX-Spear-t254443#699232Verze : 0
MOD