Main Menu
User Menu

1. kulometně-dělostřelecká divize [1948-1956]

1st Machine Gun Artillery Division

1. guľometno-delostrelecká divízia

1-я пулеметно-артиллерийская дивизия

     
Název:
Name:
1. kulometně-dělostřelecká divize
Originální název:
Original Name:
1-я пулеметно-артиллерийская дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1948
Předchůdce:
Predecessor:
1. divize námořní pěchoty
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1956
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1948-DD.01.1956 Leningradský vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.07.1948-DD.01.1956 Kirkkonummi, Námořní základna Porkkala /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1948-DD.01.1956 194. tankosamohybný pluk
01.07.1948-DD.01.1956 414. dělostřelecký pluk
01.07.1948-DD.01.1956 51. kulometně-dělostřelecký pluk
01.07.1948-DD.01.1956 54. kulometně-dělostřelecký pluk
01.07.1948-DD.01.1956 57. kulometně-dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.07.1948-DD.01.1956 Mozyrská
Vyznamenání:
Decorations:

01.07.1948

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
převzato od předchůdce /taken from the predecessor

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска. — Томск: Издательство Томского университета, 2013 — ISBN 978-5-89503-530-6


Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И.: Советская Армия в годы «холодной войны» (1945-1991). - Томск: Издательство Томского университета, 2004; ISBN 5-7511-1819-7
URL : https://www.valka.cz/1-kulometne-delostrelecka-divize-1948-1956-t252404#694723Verze : 0
MOD