Main Menu
User Menu
Reklama

Tanková skupina 1 [1941-1941]

1st Tank Group / Panzergruppe 1

     
Název:
Name:
Tanková skupina 1
Originální název:
Original Name:
Panzergruppe 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Kleistova tanková skupina
Datum zániku:
Disbanded:
25.10.1941
Nástupce:
Successor:
1. tanková armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1941-22.06.1941 Skupina armád A
22.06.1941-25.10.1941 Skupina armád Jih
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1941-25.10.1941 Kleist, Ewald von (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.06.1941-25.10.1941 Zeitzler, Kurt(Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.06.1941-23.06.1941 25. pěší divize (motorizovaná)
22.06.1941-25.10.1941 Velitelství letectva Tankové skupiny 1
27.06.1941-23.09.1941 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1941-25.10.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
25.07.1941-26.07.1941 25. pěší divize (motorizovaná)
DD.07.1941-25.10.1941 III. armádní sbor (motorizovaný)
DD.08.1941-DD.09.1941 XXXXIV. armádní sbor
13.09.1941-25.09.1941 XI. armádní sbor
05.10.1941-06.10.1941 Rychlá divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Panzer-Gruppenkommando 1
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Zweiter Band: Die Landstreitkräfte 1-5, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Frankfurt/Main
www.geocities.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.axishistory.com/index.php?id=1194
URL : https://www.valka.cz/Tankova-skupina-1-1941-1941-t25193#434258Verze : 0
MOD
Panzergruppe 1
URL : https://www.valka.cz/Tankova-skupina-1-1941-1941-t25193#92384Verze : 0
MOD
1. tanková skupina / 1. Panzer-Gruppenkommando [1940-1941]


Velitelství tankové skupiny vzniklo 16. listopadu 1940 přejmenováním z velitelství XXII. motorizovaného sboru [1939-1940].
Nacházelo se na západoevropském válčišti, od ledna 1941 na středomořském válčišti a od června 1941 na východoevropském válčišti, podléhalo velitelství Skupiny armád C [1939-1941], od ledna 1941 velitelství 12. armády [1939-1943], od května 1941 velitelství 2. armády [1939-1945] a od června 1941 velitelství Skupiny armád Jih [1941-1942].
Velitelství tankové skupiny bylo 5. října 1941 přejmenováno na velitelství 1. tankové armády [1941-1945].Součástí tankové skupiny bylo:


velitelství tankové skupiny se štábem,
III. motorizovaný sbor [1941-1942] (červen 1941 – říjen 1941),
XIV. motorizovaný sbor [1938-1942] (duben 1941 – říjen 1941),
XVII. armádní sbor [1938-1945] (únor 1941 – březen 1941),
XXX. armádní sbor [1939-1942] (únor 1941 – březen 1941),
XXXX. motorizovaný sbor [1940-1942] (únor 1941 – duben 1941),
XXXXI. motorizovaný sbor [1940-1942] (duben 1941 – květen 1941),
XXXXIV. armádní sbor [1940-1944] (srpen 1941),
XXXXVIII. motorizovaný sbor [1940-1942] (červen 1941 – říjen 1941),
italský Rychlý sbor [1941-1942] (srpen 1941 – říjen 1941),
maďarský Rychlý sbor [1940-1942] (srpen 1941 – září 1941),Velitelem tankové skupiny byl:
generálplukovník Ewald von Kleist (listopad 1940 – říjen 1941).Literatura:
Kirchubel, Robert: Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Jih. Praha, Grada 2008.
URL : https://www.valka.cz/Tankova-skupina-1-1941-1941-t25193#177882Verze : 0
MOD