Main Menu
User Menu

Hlavní velitelství Společných ozbrojených sil Společenstva nezávislých států [1992-1993]

Main Command of the Joint Armed Forces of the Commonwealth of Independent States

Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl Spoločenstva nezávislých štátov

Главное командование Объединенными Вооруженными Силами СНГ

     
Název:
Name:
Hlavní velitelství Společných ozbrojených sil Společenstva nezávislých států
Originální název:
Original Name:
Главное командование Объединенными Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.03.1992
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo obrany
Datum zániku:
Disbanded:
24.12.1993
Nástupce:
Successor:
Velitelství pro koordinaci vojenské spolupráce členských států Společenstva nezávislých států
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
20.03.1992-24.12.1993 Rada ministrů obrany členských států Společenstva nezávislých států
Dislokace:
Deployed:
20.03.1992-24.12.1993 Moskva, Leningradský prospekt 41
Přednosta / náčelník:
Chief:
20.03.1992-24.09.1993 Šapošnikov, Jevgenij Ivanovič (Maršal roda vojsk / Маршал рода войск)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.03.1992-24.12.1993 Generálni štáb Společných ozbrojených sil Společenstva nezávislých států
20.03.1992-30.06.1992 Hlavní velitelství vojsk Dálného východu
20.03.1992-30.06.1992 Hlavní velitelství vojsk jihozápadního směru
20.03.1992-30.06.1992 Hlavní velitelství vojsk jižního směru
20.03.1992-30.06.1992 Hlavní velitelství vojsk západního směru
20.03.1992-DD.MM.RRRR Leningradský vojenský okruh
20.03.1992-07.05.1992 Moskevský vojenský okruh
20.03.1992-07.05.1992 Povolžsko-uralský vojenský okruh
20.03.1992-07.05.1992 Severokavkazský vojenský okruh
20.03.1992-07.05.1992 Severozápadní skupina vojsk
20.03.1992-07.05.1992 Sibiřský vojenský okruh
20.03.1992-09.10.1992 Velitelství Sil všeobecného určení
20.03.1992-24.12.1993 Velitelství strategických sil
20.03.1992-07.05.1992 Zabajkalský vojenský okruh
20.03.1992-07.05.1992 Zakavkazský vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_349#Text
pravo.levonevsky.org
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-velitelstvi-Spolecnych-ozbrojenych-sil-Spolecenstva-nezavislych-statu-1992-1993-t248241#684857Verze : 0
MOD