Main Menu
User Menu

Dege, Wilhelm

Dege, Wilhelm

     
Příjmení:
Surname:
Dege
Jméno:
Given Name:
Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Dege
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Dr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.10.1910 Bochum /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.12.1979 Suderburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ meteorologickej skupiny Haudegen
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- veliteľ úplne poslednej kapitulujúcej vojenskej jednotky nacistického Nemecka
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Marek, Jindřich: Válka v Arktidě. Zapomenuté bojiště tajné meteorologické války v letech 1940-1945, Nakladatelství Epocha, Praha 2006, 2020; ISBN 978-80-7557-248-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dege
www.tracesofwar.com
pacificparatrooper.wordpress.com
www.mdr.de
www.dailymail.co.uk
Foto: Dr. Eckart Dege
URL : https://www.valka.cz/Dege-Wilhelm-t244497#676058Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dege
Jméno:
Given Name:
Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Dege
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Pedagogická akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 Univerzita
DD.MM.RRRR-DD.MM.1939 Univerzita Münster
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1943-04.09.1945 veliteľ, Meteorologická skupina Haudegen
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marek, Jindřich: Válka v Arktidě. Zapomenuté bojiště tajné meteorologické války v letech 1940-1945, Nakladatelství Epocha, Praha 2006, 2020; ISBN 978-80-7557-248-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dege
www.tracesofwar.com
pacificparatrooper.wordpress.com
www.mdr.de
www.dailymail.co.uk
Foto: Dr. Eckart Dege
URL : https://www.valka.cz/Dege-Wilhelm-t244497#676061Verze : 1
MOD
Wilhelm Dege bol geograf, geológ, pedagóg a univerzitný profesor, známy predovšetkým svojimi beletristickými a dokumentárnymi knihami o Arktíde. Narodil sa dňa 09.10.1910 v meste Bochum. Zmaturoval v roku 1931 a následne študoval na trojročnom štúdiu dortmundskej Pedagogickej akadémii. Začal učiť na obecnej škole v Münsteri, no dlho tam nevydržal a prihlásil sa na univerzitu. Tam študoval geografiu, geológiu a prehistóriu. V rokoch 1935, 1936 a 1938 sa zúčastnil ako geograf nemeckých expedícií na Špicbergy. Promoval v roku 1938 a doktorát získal na univerzite v Münsteri v roku 1939 za prácu na svojom geomorfologickom výskume v severnom Andréelande na Špicbergoch.


Skutočnosť, že pôsobil na Špicbergoch spôsobila, že po vypuknutí vojny bol zaradený medzi adeptov pre vojenské operácie v arktickej oblasti. Vojenskú uniformu Wehrmachtu obliekol v roku 1940 a pre svoju znalosť nórštiny a Nórska ho najprv určili pre službu na severe Európy. V Nórsku pôsobil ako tlmočník v rokoch 1940-1943.


Počas vojny meteorologické oddelenie Kriegsmarine vypracovalo operáciu Haudegen. Pre ňu zostavili jednotku Wettertrupp "Haudegen" a Lieutenant dr. Wilhelm Dege sa stal jej veliteľom. V zime 1943 jednotka absolvovala výcvik pre polárnikov na Jestřábích boudách (nemecky Goldhöhe, 50°45'07.79"N 15°32'41.68"E) v Krkonošiach. Dňa 10.09.1944 opustila jednotka nórsky prístav Hammerfest a s ňou ponorka U-307 typu VIIC a meteorologická pozorovacia loď WBS 3 Carl J. Busch (Wetterbeobachtungs-Schiff; ex-trawler Carl J. Busch HC 143). Plavidlá sa podieľali na prevoze a inštalácii tajnej vojenskej meteorologickej stanice "Haudegen" (80°02'55.80"N 22°31'12.58"E) v zátoke Wordiebukta (Wordie bay) vo fjorde Rijpfjorden na špicbergskom ostrove Nordaustlandet. Ku cieľu lode dorazili 13.09.1944. Náklad o hmotnosti 80 ton bol vyložený za 2 dni. Kým sa náklad vykladal, dr. Dege odplával na palube ponorky U-307 do okolitých fjordov, aby vybudoval dva záložné tábory dostupné zo zátoky Wordiebukta. Miesta záložných táborov sa nachádzali asi 20 km od zálivu Wordiebukta - jeden na východe v Duvefjordene a na juhu v Wahlenbergfjordene.


Hlavný tábor - drevenú chatu z prefabrikovaných dielov o rozmere 6x9 m vybudovali v skalnej priehlbine, asi 150 m od brehu. Skupina Haudegen bola pripravená na vysielanie správ 26.09.1944. Ich úlohou bolo trikrát denne hlásila tlak vzduchu, teplotu, vlhkosť, smer s silu vetra, oblačnosť a zrážky námornej rádiovej stanici v Tromsø a raz týždenne vypúšťať meteorologický balón plnený vodíkom do výšky 8000 m.


Ďalší deň ponorka U-307 a loď WBS 3 opustili záliv Wordiebukta. Od 18.10.1944 v oblasti nastala polárna noc, ktorá trvala do 01.03.1945. Dňa 24.04.1945 obdržali z nadriadeného veliteľstva Marinegruppenkommando Nord otázku, či je skupina schopná prezimovať na stanici ešte ďalšiu zimu. No už dňa 07.05.1945 dorazila z Tromsø na stanicu správa o ukončení vojny a pokyn, aby jednotka začala vysielať meteorologické údaje v nezašifrovanej podobe ako súčasť poveternostnej siete, v ktorej obdržala názov Stanica X02. Po nemeckej kapitulácii sa na evakuáciu jednotky z ostrova zabudlo. Medzitým od 15.05.1945 začal dr. Dege sériu vedeckých výletov v okolí základne.


V úplnom rádiovom tichu, ktoré nastalo po kapitulácii, sa radisti skupiny pokúšali kontaktovať bezvýsledne základňu. Preto začali vysielaľ svoje súradnice na frekvenciách používaných Spojencami, no neobjavila sa žiadna loď ani lietadlo. Zásoby mal dostatočné na dva roky, ale predstava pobytu na taký čas bola málo príťažlivá. Začali preto vysielať na spojeneckých núdzových frekvenciách.


Pomaly sa zmierovali z vyhliadkou strávenia ďalšej polárnej noci na Špicbergoch, keď k nim 25.08.1945 dorazila správa z Tromsø. Jenotku mala vyzdvihnúť nórska loď. že ich dňa 03.09.1945 príde evakuovať z ostrova nórska loď Blaasel. V Nórsku nikto netuší o prísne tajnej meteorologickej misii Kriegsmarine, keďže nemecké úrady zničili všetky dokumenty.


Na další deň po príchode lode skupina Haudegen formálne kapitulovala a odovzdala zbrane do rúk jej kapitána Ludwiga Albertsena. Toho po príchode na ostrov dr. Dege za úžasu ostatných objíme. Bol totiž priateľom dr. Degeho ešte z čias jeho predvojnového výskumu Špicbergov. Meteorologické merania ukončila skupina Haudegen dňa 05.09.1945 a ďalší deň odplávali na lodi do nórskeho zajatia. V Nórsku sa vylodili 13.09.1945. Zatiaľ čo členovia skupiny skončili v zajateckom tábore, dr. Dege zatiaľ pre nórsky meteorologický inštitút spísal podrobné správy o prebehu operácie "Haudegen". Do Nemecka sa dr. Dege vrátil 01.12.1945.


Po návrate zo spojeneckého zajatia sa opäť začal venovať výskumu v oblasti geografie. V rokoch 1962- 1976 pracoval ako profesor vlastivedy, etnografie a didaktiky zemepisu na domovskej dortmundskej Pedagogickej akadémii. V rokoch 1963 až 1968 bol Dege tiež vedúcim vestfálskeho Heimatbundu.


Wilhelm Dege zomrel v Suderburgu dňa 21.12.1979.


Muži skupiny Haudegen ale neboli poslední vojaci, ktorí kapitulovali v rámci druhej svetovej vojny. Posledným mužom bol japonský poručík Onoda Hirō, který se vzdal až v marci 1974 na filipínskom ostrove Lubang.


Najmladší člen skupiny Haudegen - Siegfried Czapka, zomrel 12.08.2015 vo veku 90 rokov. V současnej dobe je bývalá meteorologická stanica Haudegen na Špicbergoch súčasťou nórského historického dedičstva.Skupina "Haudegen", sever ostrova Nordaustlandet:
- veliteľ dr. Wilhelm Dege
- zástupca dr. Rieche
- W. Maas (rádiosondy)
- A. Baumann (synoptická poveternostná služba)
radisti:
- Obermaat H. Ehrich (veliteľ)
- H. Semkat
- Heinz Schneider
- W. Schlösser
- Siegfried Czapka
- H. Grams
- G. Scheidweiler
Lagerdienst:
- J. Reyer


Marek, Jindřich: Válka v Arktidě. Zapomenuté bojiště tajné meteorologické války v letech 1940-1945, Nakladatelství Epocha, Praha 2006, 2020; ISBN 978-80-7557-248-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dege
www.tracesofwar.com
pacificparatrooper.wordpress.com
www.mdr.de
www.dailymail.co.uk
Foto: Dr. Eckart Dege

Dege, Wilhelm - dr. Wilhelm Dege

Foto: Dr. Eckart Dege

dr. Wilhelm Dege

Foto: Dr. Eckart Dege

Dege, Wilhelm - Dr Wilhelm Dege so svojou manželkou Liselotte Dege a synom Eckartom Degem

Foto: Dr. Eckart Dege

Dr Wilhelm Dege so svojou manželkou Liselotte Dege a synom Eckartom Degem

Foto: Dr. Eckart Dege

Dege, Wilhelm - Stanica Haudegen, 1944

Foto: Dr. Eckart Dege

Stanica Haudegen, 1944

Foto: Dr. Eckart Dege

Dege, Wilhelm - Stanica Haudegen v blízkej minulosti

Foto: Dr. Eckart Dege

Stanica Haudegen v blízkej minulosti

Foto: Dr. Eckart Dege

URL : https://www.valka.cz/Dege-Wilhelm-t244497#676064Verze : 2
MOD