Main Menu
User Menu

Centrum pro spojení a ženijní taktické studie [1931-1939]

Center of Transmissions and Tactical Studies of Engineers

Centro de Transmisiones y Estudios Tácticos de Ingenieros

     
Název:
Name:
Centrum pro spojení a ženijní taktické studie
Originální název:
Original Name:
Centro de Transmisiones y Estudios Tácticos de Ingenieros
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1931
Předchůdce:
Predecessor:
Rádiotelegrafní a automobilní pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939
Nástupce:
Successor:
Spojovací centrum armády Centrální spojovacií zbrojnice 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.07.1931-DD.09.1939 Madrid, Centrum pro spojení a ženijní taktické studie /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) vytvorený z časti slúžiacej republikánskemu veleniu
Zdroje:
Sources:
ejercito.defensa.gob.es
ejercito.defensa.gob.es
www.altorres.synology.me
URL : https://www.valka.cz/Centrum-pro-spojeni-a-zenijni-takticke-studie-1931-1939-t243401#672475Verze : 0
MOD