Main Menu
User Menu

Vojenská škola pedagogických věd [1992- ]

Military School of Pedagogic Sciences

Escuela Militar de Ciencias de la Educación (EMCE)

     
Název:
Name:
Vojenská škola pedagogických věd
Originální název:
Original Name:
Escuela Militar de Ciencias de la Educación (EMCE)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.11.1992
Předchůdce:
Predecessor:
Poddůstojnická škola v San Fernando
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.11.1992-10.05.1996 Generální zastupitelství pro vzdělávání
10.05.1996-09.09.2015 Generální zastupitelství pro vojenský výcvik
09.09.2015-DD.MM.RRRR Ředitelství Centrální akademie obrany
Dislokace:
Deployed:
24.11.1992-DD.MM.RRRR Madrid, Centrální akademie obrany
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Vojenska-skola-pedagogickych-ved-1992-t240802#666254Verze : 0
MOD