Main Menu
User Menu
BRÁNA


Komunikační prvek umožňující průchod opevněním do nitra opevněného místa, který zároveň tvořil jeho nejzranitelnější místo. Ke zvýšení bezpečnosti se začali do předbraní umisťovat stavby, které měly zvíšit bezpečnost brány. Přibližně od 15. století barbakán, v němž se vstupní komunikace lomila, a od 16. století ravelin.
Podle svého umístění a podle stavebního provedení je možné brány rozdělit na různé typy.
Brána - Novoměstská brána v pevnosti Josefov.

Za branou padací most dopadal na kleště

Novoměstská brána v pevnosti Josefov.

Za branou padací most dopadal na kleště

URL : https://www.valka.cz/Brana-t24080#89691Verze : 0