Main Menu
User Menu

Brigádní generál

Brigadier General

Brigade­general

Česky: Brigádní generál
English: Brigadier General
Deutsch: Brigadegeneral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigádní generál
Link to the Dictionary Entry Brigadier General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
22.12.1956 de Maizière, Ulrich
24.04.1958 von Hobe, Cord
18.05.1963 Guderian, Heinz Günther
01.10.1967 Afheldt, Eckart
DD.MM.1967 Wulf, Hermann
DD.MM.1968 Beermann, Friedrich
DD.MM.RRRR Lorch, Anton

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t236279#653081Verze : 3
MOD