Main Menu
User Menu

Brigádní generál

Brigadier General

Brigade­general

Česky: Brigádní generál
English: Brigadier General
Deutsch: Brigadegeneral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigádní generál
Link to the Dictionary Entry Brigadier General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
22.12.1956 de Maizière, Ulrich
24.04.1958 von Hobe, Cord
18.05.1963 Guderian, Heinz Günther
DD.MM.1967 Wulf, Hermann

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadni-general-t236279#653081Verze : 3
MOD