Main Menu
User Menu

Společné centrum vývoje konceptů [2015-RRRR]

Joint Development Center of Concepts

Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC)

     
Název:
Name:
Společné centrum vývoje konceptů
Originální název:
Original Name:
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.01.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Vyšší středisko pro studie národní obrany
Dislokace:
Deployed:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Madrid, CESEDEN
Přednosta / náčelník:
Chief:
07.02.2018-DD.MM.RRRR Herrera Llamas, José Antonio ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Oddělení doktriny
21.01.2015-DD.MM.RRRR Oddělení koncepce a skoušek
21.01.2015-DD.MM.RRRR Prognosticko analytické oddělení
21.01.2015-DD.MM.RRRR Styčný důstojník
21.01.2015-DD.MM.RRRR Ředitelství společného centra vývoje konceptů

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.defensa.gob.es/ceseden/ccdc/index.html
www.defensa.gob.es

URL : https://www.valka.cz/Spolecne-centrum-vyvoje-konceptu-2015-RRRR-t235626#651410Verze : 2
MOD