Main Menu
User Menu

Aviano

Aviano

     
Název:
Name:
Aviano
Originální název:
Original Name:
Aviano
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°04'13.00"N 12°35'14.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Castello, Giais, Marsure, Piancavallo, San Martino di Campagna, Villotta
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.11.1917-15.11.1917
Stíhací letka 1
1st Fighter Squadron
14.11.1917-19.11.1917
Stíhací letka 31
31st Fighter Squadron
DD.09.1943-25.02.1944
Bombardovací eskadra 76
76th Bomber Wing
DD.09.1943-25.02.1944
Štáb Bombardovací eskadry 76
Staff of the 76th Bomber Wing
15.10.1943-04.12.1943
II. skupina Bombardovací eskadry 76
2nd Group of the 76th Bomber Wing
22.01.1944-16.03.1944
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
22.01.1944-10.03.1944
Instrukční eskadra 1
1st Instruction Wing
23.01.1944-10.03.1944
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
10.05.1945-14.09.1945
18. peruť RAF
No. 18 Squadron RAF
12.05.1945-20.09.1945
55. peruť RAF
No. 55 Squadron RAF
13.05.1945-14.09.1945
13. peruť RAF
No. 13 Squadron RAF
15.05.1945-23.09.1945
114. peruť RAF
No. 114 Squadron RAF
04.06.1945-24.08.1945
256. peruť RAF
No. 256 Squadron RAF
26.07.1945-21.08.1945
600. peruť RAF
No. 600 Squadron RAF
21.05.1992-01.04.1994
401. operační skupina
401st Operations Group
21.05.1992-01.04.1994
401. stíhací křídlo
401st Fighter Wing
01.04.1994-DD.MM.RRRR
31. operační skupina
31st Operations Group
01.04.1994-DD.MM.RRRR
555. stíhací peruť
555th Fighter Squadron
01.07.1994-DD.MM.RRRR
510. stíhací peruť
510th Fighter Squadron
20.01.2006-09.04.2006
322. letecká expediční skupina
322nd Air Expeditionary Group
09.04.2006-04.09.2008
401. letecká expediční skupina
401st Air Expeditionary Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
401. letecké expediční křídlo
401st Air Expeditionary Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Aviano
URL : https://www.valka.cz/Aviano-t232677#644079Verze : 0
MOD