Main Menu
User Menu
Reklama

Ferdinand VII

Fernando VII de España

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Ferdinand VII
Jméno v originále:
Original Name:
Fernando VII de España
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitángenerál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.10.1784 El Escorial /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.09.1833 Madrid /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Španělska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-VII-t22963#87005Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Ferdinand VII
Jméno v originále:
Original Name:
Fernando VII de España
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.03.1808 generálkapitán
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.03.1808-29.09.1833 Velitel : Velitelství armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Řád Svatého Michala
Order of Saint Michael
Ordre de Saint-Michel
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy velkokříž
Order of Saint Ferdinand and of Merit Grand Cross
Ordine di San Ferdinando e del merito Gran Croce
-

DD.MM.RRRR

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

DD.MM.RRRR

Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda
Laureate Grand Cross Order of Saint Ferdinand
Gran Cruz Laureada de San Fernando
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla III. - řetěz
Order of Charles III - Collar
Orden de Carlos III - Collar
-

DD.MM.RRRR

Řád sv. Hermenegilda - velkokříž
Order of Saint Hermenegild - Grand Cross
Orden de San Hermenegildo - Gran Cruz
-

DD.MM.RRRR

Řád Isabely Katolické - velkokříž
Order of Isabella the Catholic - Grand Cross
Real Orden de Isabel la Católica - Gran Cruz
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-VII-t22963#610913Verze : 0
MOD
Narodil se 14. října 1784 jako syn a následník krále Karla IV. Bourbonského. Vytvořil u dvora opoziční skupinu proti ministru Godoyovi, podporovaném svým otcem. Rozporů uvnitř vládnoucí vrstvy využil Napoleon k postupnému podřízení Španělska, ze kterého učinil francouzský satelit. V roce 1807 použil, se souhlasem Karla IV., španělské území k tažení proti Portugalsku, které poté okupoval za údajné porušování kontinentální blokády.

V době, kdy většína země opovrhovala Karlem IV. pro jeho kapitulaci před Napoleonem, soustředily se katolické a vlastenecké kruhy na dědice trůnu dona Fernanda, kterého lidové fantazie líčily jako hrdinného spasitele Španělska. Rozhněvaný dav vtrhnul v březnu 1808 do paláce Aranjuez u Madridu, kam se uchýlila královská rodina a přinutil krále propustit Godoye, považovaného za francouzskou loutku a původce španělské potupy. Dva dny po propuštění prvního ministra pak abdikoval i král Karel IV. ve prospěch svého syna Ferdinanda. Nový král Ferdinand VII. Byl necelý měsíc po svém nástupu přinucen Napoleonem k abdikaci ve prospěch svého otce a ten poté korunu předal bratru Napoleona Josefovi Bonapartovi. Tato událost byla bezprostředním podnětem k povstání všeho španělského lidu proti okupantům. 2. května vypukly boje v Madridu a do týdne bylo celé Španělsko v plamenech. Vypukla partyzánská válka, ve které většina Španělů vzdorovala právě ve jménu „milovaného Ferdinanda“. S jeho jménem na rtech bojovali i umírali španělští vlastenci v boji s nelítostnými okupanty po čtyři roky. Ferdinand byl Francouzi vězněn na zámku Valancy až do osvobození země v roce 1814.

Ferdinandův návrat na trůn byl pro liberály, kteří věřili v pokrok a konstituci velkým zklamáním. Konzervativní král, opírající se především o církev a armádu, odmítl změny, které přinesla doba. Rozpustil vládu zvolenou cortesy v Cádizu a zrušil jimi přijatou ústavu z roku 1812. Obnovil inkviziční tribunál a vytvořil všemocnou tajnou policii, která měla za úkol sledovat nálady veřejnosti.

Ferdinand VII. Měl v úmyslu obnovit staré imperiální Španělsko a k tomuto účelu tajně zakoupil nové ruské lodě. Neúspěšná válka proti osvobozeneckým hnutím v Jižní Americe však vyčerpala státní pokladnu a navíc mnozí důstojníci, kteří celé měsíce nedostávali plat, začali sympatizovat s liberalismem.

V lednu 1820 došlo k povstání vojska v Cádizu, připraveného k odplutí do Jižní Ameriky. K nim se pak přidali i občané města a tak vypuklo povstání za obnovení ústavy z roku 1812. Ferdinand VII. Byl nucen na tyto požadavky přistoupit a ústavu obnovil. Na jejím základě pak ještě téhož roku vznikla konstituční vláda. Ohlas španělských událostí měl dalekosáhlé následky po celé Evropě i Jižní Americe. Konzervativní systém Svaté Aliance, nastolený na Vídeňském kongresu utrpěl první vážnou trhlinu a otřásl se v samých svých základech. Ještě téhož roku došlo k převratu v Portugalsku, aby o dva roky král Jan VI. přijal konstituci. Svobodu získala Argentina, Chile, Peru, Kolumbie a mnoho zemí v Latinské Americe. Ozvěna španělské liberální revoluce byla slyšet na petrohradském náměstí za povstání děkabristů, stejně jako v boji italských karbonářů za svobodu v Piemontu a v Neapoli.

Ferdinand VII. se však s liberály a konstitucí nehodlal smířit. Požádal reakční vlády Svaté aliance tajně o vojenskou intervenci proti vlastní vládě "kriminálníků", jak ji nazýval. Tak v dubnu 1823 vstoupila do země znovu francouzská vojska a obnovila tyranii. Ferdinand VII. poté vězněním a represemi vyhnal tisíce vzdělaných lidí do exilu a nad Španělskem se opět rozhostil duch policejního absolutismu.

V roce 1827 vzniklo v katalánských horách nesourodé hnutí odporu proti vládě. Zúčastnili se ho hlavně nevzdělaní rolníci, ale i bývalí důstojníci a nižší kněží. Bylo příznačné, že považovali za viníky všeho zla špatné královské ministry, nikoliv samotného Ferdinanda VII. Dovolávali se králova bratra dona Carlose, aby se jich zastal, ten to však zatím odmítal. Mezi jejich požadavky patřilo i obnovení inkvizice, kterou zrušila ústava z roku 1820 a kterou Ferdinand VII. po převratu roku 1823 již neobnovil. Tak vznikl zárodek ultrakonzervativního, tzv. karlistického hnutí. Aby Ferdinand VII. zajistil trůn pro svou jedinou dceru Isabelu II. proti nárokům svého bratra dona Carlose, vydal v roce 1830 pragmatickou sankci. Zemřel tři roky poté, 29. září 1833. Po jeho smrti se v zemi rozpoutala občanská tzv. 1. karlistická válka.

en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-VII-t22963#100283Verze : 2