Main Menu
User Menu

Hoyo de Manzanares

Hoyo de Manzanares (ES-M)

     
Název:
Name:
Hoyo de Manzanares
Originální název:
Original Name:
Hoyo de Manzanares
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°37'16.98"N 3°54'32.85"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1247
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.05.1937-DD.05.1937
273. pěší prapor "Leones Rojos"
273rd Infantry Battalion "Leones Rojos"
DD.05.1937-DD.05.1937
274. pěší prapor "Margarita Nelken"
274th Infantry Battalion "Margarita Nelken"
DD.05.1937-DD.05.1937
275. pěší prapor "Madrid-Pacífico"
275th Infantry Battalion "Madrid-Pacífico"
DD.05.1937-DD.05.1937
276. pěší prapor "Asturias"
276th Infantry Battalion "Asturias"
DD.05.1937-DD.05.1937
69. smíšená brigáda
69th Mixed Brigade
06.06.1937-DD.06.1937
273. pěší prapor "Leones Rojos"
273rd Infantry Battalion "Leones Rojos"
06.06.1937-DD.06.1937
274. pěší prapor "Margarita Nelken"
274th Infantry Battalion "Margarita Nelken"
06.06.1937-DD.06.1937
275. pěší prapor "Madrid-Pacífico"
275th Infantry Battalion "Madrid-Pacífico"
06.06.1937-DD.06.1937
276. pěší prapor "Asturias"
276th Infantry Battalion "Asturias"
06.06.1937-DD.06.1937
69. smíšená brigáda
69th Mixed Brigade
DD.07.1937-22.07.1937
393. pěší prapor
393rd Infantry Battalion
DD.07.1937-22.07.1937
394. pěší prapor
394th Infantry Battalion
DD.07.1937-22.07.1937
395. pěší prapor
395th Infantry Battalion
DD.07.1937-22.07.1937
396. pěší prapor
396th Infantry Battalion
DD.07.1937-22.07.1937
99. smíšená brigáda
99th Mixed Brigade
DD.MM.1982-DD.MM.RRRR
Škola radiační, chemické a biologické ochrany
Military School of Nuclear, Biological and Chemical Defense
DD.MM.1986-DD.MM.RRRR
Ženijní akademie
Engineer Academy
15.10.2010-DD.MM.RRRR
Národní prvek pro boj proti improvizovaným výbušným zařízením
National Cell for Combat Against Improvised Explosive Devices
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoyo_de_Manzanares
URL : https://www.valka.cz/Hoyo-de-Manzanares-t226817#631213Verze : 0
MOD