Main Menu
User Menu

San Lorenzo de la Muga

San Lorenzo de la Muga (ES-CA)

San Lorenzo de la Muga / Sant Llorenç de la Muga

     
Název:
Name:
San Lorenzo de la Muga
Originální název:
Original Name:
San Lorenzo de la Muga / Sant Llorenç de la Muga
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Gerona
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
42°19'14.98"N 2°47'15.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ca.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/San-Lorenzo-de-la-Muga-t225908#628775Verze : 0
MOD