Main Menu
User Menu

Sixtus IV.

papež Sixtus IV.


(1414 - 1484)
URL : https://www.valka.cz/Sixtus-IV-t22210#84127Verze : 0
Sixtus IV. (213. papež)


Narozen 1414 v Celle u Savony. Vlastním jménem Francesco della Rovera.
Zvolen po Pavlu II. 9. srpna 1471 (podle vatikánského zdroje 25. srpna 1471 – zřejmě den, kdy se ujal úřadu).
Před zvolením byl generálem františkánského řádu. Okamžitě po zvolení začal zvýhodňovat svou rodinu, celkem šest ze svých synovců jmenoval kardinály, jeho politika, zejména spiknutí proti rodu Medičejských ho zavedla do několika konfliktů a válek.


Pokračoval ve snaze svého předchůdce uspořádat křížovou výpravu proti Turkům, po malém a drahém námořním úspěchu křížová výprava skončila. Vztahy s Francií byly špatné, král Ludvík XI. si totiž nárokoval kontrolu nad církví ve Francii, na což papež nehodlal přistoupit.


Sixtus IV. byl mecenášem umění a vědy. Dal postavit spoustu skvělých staveb, mezi nimi i Sixtinskou kapli vyzdobenou nejlepšími malíři té doby. Zřídil Vatikánský archiv a věnoval hodně peněz na obnovu a údržbu Vatikánské knihovny.


V červnu 1484 dostal horečku a v srpnu jej ochromila dna. Zemřel 12. 8. 1484 a byl pohřben v římské bazilice sv. Petra. V nepokojné době po jeho smrti byl papežem zvolen Inocenc VIII.


Zdroj:
P.G. MAXWELL-STUART - Papežové - život a vláda od sv.Petra k Janu Pavlu II.
JOSEF GELMI - Papežové - Od svatého Petra po Jana Pavla II.
URL : https://www.valka.cz/Sixtus-IV-t22210#97305Verze : 0