Main Menu
User Menu

Viktor Emanuel II.

Vittorio Emanuele II of Savoy

Vittorio Emanuele II di Savoia

     
Příjmení:
Surname:
Viktor Emanuel II.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.03.1820 Turín
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.01.1878 Řím
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Itálie
král Sardínie
král Kypru, Jeruzaléma a Arménie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-II-t22145#685535Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Viktor Emanuel II.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1849

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1849

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.1849

Vojenský savojský řád - velkokříž
Military Order of Savoy - Grandcross
Ordine militare di Savoia - Gran-Croce
-

DD.MM.1849

Civilní savojský řád
Civil Order of Savoy
Ordine civile di Savoia
-

DD.MM.1861

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

DD.MM.1861

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1868

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Vojenská medaile
Military Medal
Médaille militaire
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaille na italské tažení
Commemorative Medal of Italian Campaign
Médaille de la Campagne d´Italie
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o osvobození Říma 1849-1870 - zlatá
Medal to Meritorious of Liberation of Rome 1849-1870 - Gold
Medaglia ai benemeriti della Liberazione di Roma 1849-1870 - oro
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie
Commemorative Medal of Unification of Italy
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.RRRR

Medaile za vojenskou statečnost zlatá
Medal of Military Valor Golden
Medaglia al Valor Militare d'oro
-

DD.MM.RRRR

Medaile za vojenskou statečnost stříbrná
Medal of Military Valor Silver
Medaglia al Valor Militare d'argento
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

DD.MM.RRRR

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

Havajské království ( 1795–1893) / DD.MM.RRRR

Řád Kamehameha I - řetěz
Order of Kamehameha I - Collar
-
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Josefa velkokříž
Order of St Joseph Grand Cross
Ordine di San Giuseppe Gran Croce
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-II-t22145#685536Verze : 0
MOD
Nastoupil na trůn roku 1849 jako král Sardinského království, tvořeného ostrovem Sardinií a Piemontem v severní Itálii. Byl to jediný nezávislý stát v Itálii s vlastní ústavou. Král by stoupencem konstitucionalismu a již roku 1848 se zapojil do boje proti rakouské nadvládě a stal se důležitým činitelem hnutí za osvobození a sjednocení Itálie, tzv. risorgimenta.

Roku 1852 jmenoval do funkce předsedy vlády Cavoura, který krále podporoval v jeho úsilí. Oba muži věděli, že nezávislost Itálie není možná bez pomoci Francie, proto se rozhodli pomoci Napoleonovi III. vysláním 15-ti tisíc vojáků do krymské války. Výsledkem bylo, že Napoleon III. uzavřel s Viktorem Emanuelem II. roku 1858 dohodu v Plombieres, podle které Francie získala Nice a Savojsko, výměnou za pomoc získat na Rakousku Lombardii a Benátsko.


Ve válce s Rakouskem roku 1859 pak francouská a piemontská armáda společně zvítězily nad rakouskými vojsky v bitvách u Magenty a Solferina, čímž Viktor Emanuel II. získal Lombardii, a od roku 1861 se začal titulovat jako italský král. Napoleon III. však nedodržel smlouvu z Plombieres a uzavřel s Františkem Josefem I. separátní mír. Benátky tak zůstaly v rakouských rukou. Ty získal až v roce 1866, kdy se zapojil do prusko-rakouské války na straně Pruska.


Když vypukla roku 1870 prusko-francouzská válka, využil král odchodu francouzské posádky z Říma, aby ho připojil k Italskému království a učinil z něho v červnu 1871 hlavní město. Papež Pius IX. však nový stav neuznal a exkomunikolval Viktora Emanuela II. z církve. Odmítl i velkodušné nabídky krále, které mu zaručovaly nedotknutelnost Vatikánu a roční rentu 3 miliony lir. Považoval se dál za "římského zajatce" a bojkotoval nový stát. Řešení "římské otázky" zůstalo jedním z hlavních problémů Itálie až do podepsání konkordátu v roce 1929.
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-II-t22145#84038Verze : 0