Main Menu
User Menu

699. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

699th Night Bomber Aviation Regiment

699. nočný bombardovací letecký pluk

699-й ночной бомбардировочный авиационный полк (699 нбап)

     
Název:
Name:
699. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
699-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
12.04.1942
Nástupce:
Successor:
699. dopravní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné sily Severozápadného frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.11.1941-12.04.1942 Mantorov, Semjon Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.02.1942 do 12.04.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://podvignaroda.ru/?#id=150234708
URL : https://www.valka.cz/699-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220041#615176Verze : 0
MOD
Podľa obsahu návrhu na udelenie vyznamenania z mája 1943 major Mantorov velil 699. leteckému pluku od decembra 1941. V ďalšom návrhu z mája 1945 je už uvedené, že velil pluku od novembra 1941. Podľa všetkého tak velenie pluku prebral na prelome mesiacov november/december 1941.

https://podvignaroda.ru/?#id=150234708
https://podvignaroda.ru/?#id=25668762

699. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942] - máj 1943

máj 1943
699. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942] - máj 1945

máj 1945
URL : https://www.valka.cz/699-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220041#615177Verze : 2
MOD
Premisa, že historické dáta je vždy potrebné overovať priamo u zdroja sa mi potvrdila aj v prípade 699. leteckého pluku. Na v zdroji uvedenej stránke, kde sú zverejnené zoznamy všetkých jednotiek zaradených do tzv. Bojujúcej armády, som za niekoľko rokov jej používania nezaregistroval žiadny chybný údaj. V prípade 699. leteckého pluku však k chybe predsa len došlo. Ako je vidieť z prvého scanu, 699. dopravný letecký pluk mal byť, podľa uvedenej webstránky, do 12.1.42 699. nočným bombardovacím plukom. Pri zväčšení a podrobnejšom preskúmaní scanu originálu zoznamu č. 12 (druhý obrázok) je však vidieť, že vinou slabej tlače sa na prvý pohľad číslica 4 javí ako číslo 1. Preto aj autor nižšie uvedenej stránky uviedol dátum 12.1.42, hoci správne má byť 12.4.42.

www.teatrskazka.com

URL : https://www.valka.cz/699-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220041#615194Verze : 3
MOD