Main Menu
User Menu

699. dopravní letecký pluk [1942-RRRR]

699th Transport Aviation Regiment

699. dopravný letecký pluk

699-й транспортный авиационный полк (699 трап)

     
Název:
Name:
699. dopravní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
699-й транспортный авиационный полк (699 трап)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.04.1942
Předchůdce:
Predecessor:
699. nočný bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1942-DD.MM.RRRR 6. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
12.04.1942-DD.MM.RRRR Mantorov, Semjon Ivanovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mantorov, Semjon Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
12.04.1942 - 20.11.1943
02.12.1943 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap699.php
URL : https://www.valka.cz/699-dopravni-letecky-pluk-1942-RRRR-t220052#615199Verze : 0
MOD