Main Menu
User Menu

Granada

Granada (ES-AN)

     
Název:
Name:
Granada
Originální název:
Original Name:
Granada
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincie Granada
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°10'41.01"N 3°36'02.98"W
Místní části:
Local Municipalities:
Granada, Alquería del Fargue, Bobadilla, Cerrillo de Maracena, Lancha del Genil, Cerrillo de Maracena, Bobadilla
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
budova Královskej kancelárie
palác de Comares
Alhambra
katedrála
palác Carlosa V
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
29.06.1707-DD.MM.1822
Generální kapitánie Granadské pobřeží
General Capitancy of Granada Coast
DD.09.1808-DD.MM.1808
Lehký pěší prapor Las Navas z Tolosy
Light Infantry Battalion Las Navas from Tolosa
DD.MM.1822-DD.MM.1823
9. vojenský okres
9th Military District
DD.MM.1824-DD.MM.1828
7. pěší pluk "Zaragoza"
7th Infantry Regiment "Zaragoza"
DD.MM.1887-DD.MM.1895
10. pěší pluk "Córdoba"
10th Infantry Regiment "Córdoba"
16.12.1891-29.08.1893
16. pěší divize
16th Infantry Division
16.12.1891-29.08.1893
32. pěší brigáda
32nd Infantry Brigade
16.12.1891-29.08.1893
7. vojenský okruh
7th Military District
29.08.1893-31.05.1899
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
29.08.1893-31.05.1899
2. pěší divize
2nd Infantry Division
31.05.1899-17.07.1904
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
31.05.1899-17.07.1904
5. pěší divize
5th Infantry Division
DD.MM.189R-DD.MM.1913
10. pěší pluk "Córdoba"
10th Infantry Regiment "Córdoba"
17.07.1904-25.05.1931
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
17.07.1904-25.05.1931
4. pěší divize
4th Infantry Division
DD.MM.1913-DD.MM.1921
12. jezdecký myslivecký pluk "Lusitania"
12th Jaeger Cavalry Regiment "Lusitania"
DD.MM.191R-DD.MM.1931
10. pěší pluk "Córdoba"
10th Infantry Regiment "Córdoba"
DD.MM.1923-25.05.1931
12. jezdecký myslivecký pluk "Lusitania"
12th Jaeger Cavalry Regiment "Lusitania"
06.06.1931-25.06.1935
2. pěší pluk
2nd Infantry Regiment
23.04.1936-18.07.1936
5. pěší pluk "Lepanto"
5th Infantry Regiment "Lepanto"
25.06.1936-23.04.1936
2. pěší pluk "Lepanto"
2nd Infantry Regiment "Lepanto"
DD.MM.1936-DD.MM.1936
5. pěší pluk "Lepanto"
5th Infantry Regiment "Lepanto"
DD.02.1937-DD.03.1938
313. pěší prapor "Tomás López"
313th Infantry Battalion "Tomás López"
DD.02.1937-DD.03.1938
314. pěší prapor "Periáñez"
314th Infantry Battalion "Periáñez"
DD.02.1937-DD.03.1938
315. pěší prapor "Juan Arcos"
315th Infantry Battalion "Juan Arcos"
DD.02.1937-DD.03.1938
316. pěší prapor
316th Infantry Battalion
DD.02.1937-DD.10.1938
317. pěší prapor
317th Infantry Battalion
DD.02.1937-DD.10.1938
318. pěší prapor
318th Infantry Battalion
DD.02.1937-DD.10.1938
319. pěší prapor
319th Infantry Battalion
DD.02.1937-DD.10.1938
320. pěší prapor
320th Infantry Battalion
DD.02.1937-DD.03.1938
79. smíšená brigáda
79th Mixed Brigade
DD.02.1937-DD.10.1938
80. smíšená brigáda
80th Mixed Brigade
DD.03.1937-DD.04.1937
369. pěší prapor "Comandante Ortiz"
369th Infantry Battalion "Comandante Ortiz"
DD.03.1937-DD.04.1937
370. pěší prapor "Voluntarios de Almería"
370th Infantry Battalion "Voluntarios de Almería"
DD.03.1937-DD.04.1937
371. pěší prapor "Pedro Galindo"
371st Infantry Battalion "Pedro Galindo"
DD.03.1937-DD.04.1937
372. pěší prapor "Ángel Pestaña"
372nd Infantry Battalion "Ángel Pestaña"
DD.03.1937-DD.04.1937
93. smíšená brigáda
93rd Mixed Brigade
DD.MM.1941-DD.MM.1943
5. řadový pěší pluk
5th Line Infantry Regiment
DD.MM.1943-DD.MM.1960
10. pěší pluk "Córdoba"
10th Infantry Regiment "Córdoba"
DD.MM.1944-10.07.1965
9. vojenská oblast
9th Military Region
15.01.1960-10.07.1965
91. divize "Reyes Católicos"
91st Division "Reyes Católicos"
DD.MM.1960-DD.MM.1960
10. seskupení pěchoty "Córdoba"
10th Infantry Group "Córdoba"
DD.MM.1963-DD.MM.1965
10. pěší pluk "Córdoba"
10th Infantry Regiment "Córdoba"
10.07.1965-02.10.1985
10. lehký pěší pluk "Córdoba"
10th Light Infantry Regiment "Córdoba"
10.07.1965-02.10.1985
16. polní dělostřelecký pluk
16th Field Artillery Regiment
10.07.1965-02.10.1985
2. pěší brigáda operativní obrany teritoria
2nd Infantry Brigade of Operational Defense Territories
10.07.1965-02.10.1985
9. pěší brigáda operativní obrany teritoria
9th Infantry Brigade of Operational Defense Territories
10.07.1965-02.10.1985
9. skupina logistiky
9th Logistic Group
10.07.1965-02.10.1985
9. smíšené mobilizační seskupení
9th Mixed Mobilisation Groupment
10.07.1965-02.10.1985
9. smíšený ženijní prapor
9th Mixed Engineer Battalion
10.07.1965-02.10.1985
9. vojenská oblast
IXth Military Region
10.07.1965-02.10.1985
9. zdravotnická skupina
9th Medical Group
10.07.1965-02.10.1985
Velitelství 10. lehkýho pěšího pluku "Córdoba"
Headquarters of the 10th Light Infantry Regiment "Córdoba"
10.07.1965-02.10.1985
Štáb 10. lehkýho pěšího pluku "Córdoba"
Staff of the 10th Light Infantry Regiment "Córdoba"
10.09.1967-DD.10.1985
91. rota speciálních operací "Ferández Cañas"
91st Special Operations Company "Ferández Cañas"
02.10.1985-01.02.1996
2. lehká protiletadlová skupina
2nd Light Anti-Air Artillery Group
02.10.1985-01.02.1996
2. pěší divize (motorizovaná) "Guzman el Bueno"
2nd Infantry Division (Motorized) "Guzman el Bueno"
02.10.1985-01.02.1996
2. seskupení logistiky
2nd Logistic Group
02.10.1985-01.01.2017
Sekretariát a registr 10. mechanizovanýho pluku "Córdoba"
Secretariat and Registry of the 10th Mechanized Infantry Regiment "Córdoba"
02.10.1985-01.01.2017
Velitelství 10. mechanizovanýho pluku "Córdoba"
Headquarters of the 10th Mechanized Infantry Regiment "Córdoba"
02.10.1985-01.01.2017
Štáb 10. mechanizovanýho pluku "Córdoba"
Staff of the 10th Mechanized Infantry Regiment "Córdoba"
02.02.1987-14.05.1997
22. seskupení logistické podpory
22nd Logistic Support Group
DD.07.1989-01.01.2017
Pobočník velení 10. mechanizovanýho pluku "Córdoba"
Warrant Officer of the 10th Mechanized Infantry Regiment "Córdoba"
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Oddělení výuky, výcviku a hodnocení
Teaching, Instruction, Training and Evaluation Department
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Oddělení výzkumu, doktríny, struktur a materiálů
Research, Doctrine, Structure and Materials Department
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce doktríny, struktur a materiálů
Doctrine, Structure and Materials Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce informačních systémů
Information Systems Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce pro institucionální záležitosti
Institutional Affairs Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce pro obecné záležitosti
General Affairs Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce pro zahraniční záležitosti
International Affairs Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce programování a koordinace
Programming and Coordination Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce vzdělávání
Teaching Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce výuky, výcviku a hodnocení
Subdirectorate of Instruction, Training and Evaluation
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekce výzkumu a hodnocení
Research and Lessons Learned Section
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Sekretariát vztahů s univerzitami
Secretariat of Relations with the Universities
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb velitelství výcviku
Headquarters and Staff of the Training and Doctrine Command
14.03.1997-DD.MM.RRRR
Velitelství výcviku
Training and Doctrine Command
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Pobočník velení 10. obrněnýho pluku "Córdoba"
Warrant Officer of the 10th Armored Regiment "Córdoba"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Sekretariát a registr 10. obrněnýho pluku "Córdoba"
Secretariat and Registry of the 10th Armored Regiment "Córdoba"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Velitelství 10. obrněnýho pluku "Córdoba"
Headquarters of the 10th Armored Regiment "Córdoba"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Štáb 10. obrněnýho pluku "Córdoba"
Staff of the 10th Armored Regiment "Córdoba"
DD.MM.RRRR-01.07.1998
2. skupina speciálních operací "Santa Fe"
2nd Special Operations Group "Santa Fe"
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Ubytovací zařízení vojenské logistiky "Gran Capitán"
Residence of Military Logistic "Gran Capitán"
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny "Cervantes"
Services Unit of the Base "Cervantes"
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Granada-t219483#614014Verze : 0
MOD