Main Menu
User Menu

Vozatajská dílna č. 241 [1939-1939]

Supply Wagons Workshop no. 241

Warsztat taborowy nr 241

     
Název:
Name:
Vozatajská dílna č. 241
Originální název:
Original Name:
Warsztat taborowy nr 241
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-DD.08.1939 Hrubieszów (Грубешів)/? /
DD.08.1939-18(?).08.1939 Hrubieszów (Грубешів)-Lvov (Львів) / -???-???-Radomsko/přesun po železnici / 4)
18(?).08.1939-DD.09.1939 Radomsko-???-???-???-???/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Gozda, Eugeniusz (podporucznik rezerwy) 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská dílna dvouspřežná
Poznámka:
Note:
1) Dílna v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 2. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku dílny nejsou ve zdrojích uvedeny. Pravděpodobně sdílela osudy brigádního vozatajstva (np. Vozatajská kolona jezdectva č. 244 – poznámka č. 6).
3) Dílna byla podřízená transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl setník ve výslužbě Leopold Baranowski (03.12.1890-DD.MM.19RR).
4) Polské zdroje uvádějí dvě trasy přesunu jednotek Wolyňské jezdecké brigády do nástupního prostoru: 1. trasa Lvov-Krakov-Częstochowa-Radomsko. 2. trasa Lvov-Sandoměř-Skarżysko-Kielce-Częstochowa-Radomsko. Trasa přesunu dílny není ve zdrojích uvedena. Železniční převozy jednotek brigády do nástupního prostoru se uskutečnily ve dnech 17.-18.08.1939.
5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden ve schematizmu záložních důstojníků ani v seznamu strát a zajatých. Bielski jej uvádí jako velitele technické čety.
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 354
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 217

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-dilna-c-241-1939-1939-t219336#613730Verze : 0
MOD