Main Menu
User Menu

633. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

633rd Night Bomber Aviation Regiment

633. nočný bombardovací letecký pluk

633-й ночной бомбардировочный авиационный полк (633 нбап)

     
Název:
Name:
633. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
633-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.01.1942
Nástupce:
Successor:
633. zmiešaný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.12.1941-DD.01.1942 v rezerve STAVKA
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.12.1941-02.01.1942 Lantuško, Nikolaj Vasilievič (Kapitan / Kапитан)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/633-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t218659#612408Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/633rd-Night-Bomber-Aviation-Regiment-t218659#612408Version : 0
MOD