Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 356 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 356

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 356

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 356
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 356
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
12.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-12.09.1939 Podleská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26(?).08.1939 okolí Białystok/? /
26(?).08.1939-28.08.1939 okolí Białystok-???-Jedwabne/přesun /
28.08.1939-02.09.1939 prostor jižně Jedwabne/? /
02.09.1939 prostor jižně Jedwabne-Stare Bożejewo/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 Stare Bożejewo/? /
03.09.1939-04.09.1939 Stare Bożejewo-Drozdowo-Siemień-??? /noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 ???/? /
05.09.1939-06.09.1939 ???-Bronaki Olki/? noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Bronaki Olki-???-Szumowo/? /
07.09.1939-08.09.1939 Szumowo-???-Olszyna Rowy (Siemień Rowy?)/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 Olszyna Rowy (Siemień Rowy?)-Wygoda-Zakrzewo/noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Zakrzewo (?)/? /
10.09.1939-11.09.1939 Zakrzewo (?)-???-???-les východně Rosochate Kościelne/noční přesun / 4)
11.09.1939-12.09.1939 les východně Rosochate Kościelne-Dąbrowa/Nowa Wieś-Dąbrowa/Tworki-les jižně Dąbrowa/Tworki/noční přesun /
12.09.1939 les jižně Dąbrowa/Tworki-???/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Lubicz-Sadowski, Tadeusz (podporucznik rezerwy piechoty) 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva jednospřežná typ II 6)
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 14. oddílem jízdního dělostřelectva v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Datum zničení uvedeno ve zprávě velitele brigády pravděpodobně na základě informací od velitele kolony.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl setník ve výslužbě Wacław Działak (08.09.1888-DD.MM.19RR). Setník ve výsl. Wilhelm I Wilczyński (30.04.1891-DD.MM.19RR) byl velitelem skupiny proviantních kolon.
4) Na základě informace od velitele kolony. Velitel brigády datum zpochybňuje.
5) (25.10.1898-DD.MM.RRRR). Nebyl identifikován v seznamu ztrát ani zajatých. O činnosti kolony poskytl (v zajateckém táboře nebo po válce) informace veliteli brigády. Druhým důstojníkem kolony byl mnou nezidentifikovaný ppor. Rydzewski.
6) Části některých jednospřežných kolon byly přeorganizovány na dvouspřežné, čímž se zmenšil počet jejích povozů a délka kolony za přesunu.
Zdroje:
Sources:

https://www.valka.cz/topic/view/214154
www.dws.org.pl
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacje i opracowania, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1, str. 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 61, 65, 72, 89, 107

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-356-1939-1939-t218336#611798Verze : 0
MOD