Main Menu
User Menu

Štáb logistiky Armády České republiky [1993-1997]

Logistic Staff of the Army of the Czech Republic

     
Název:
Name:
Štáb logistiky Armády České republiky
Originální název:
Original Name:
Štáb logistiky Armády České republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1993
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1997
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1993-DD.MM.1997 Generální štáb Armády České republiky
Dislokace:
Deployed:
01.10.1993-DD.MM.1997 Praha, ?

Velitel:
Commander:
01.10.1993-DD.MM.1997 Kostelka, Miroslav (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Velitelství logistiky-Stará Boleslav * AVIS 1998
URL : https://www.valka.cz/Stab-logistiky-Armady-Ceske-republiky-1993-1997-t218260#611638Verze : 3
Na základě dokumentu ministra obrany doc. Ing. Antonína Badyše, CSc., z 08.07.1993 "Nařízení k realizaci mobilizačních a dislokačních změn v Armádě České republky k 01.04.1994" byla zahájena řada personálních rozkazů ustanovujících hlavní funkcioníře Velitelství logistiky, jehož výstavba byla oficiálně zahájena k 01.09.1993.

Při ustanovení do funkce velitele Velitele logistiky inspektorem logistiky Armády České republiky genmjr. Ing. Miroslavem Kostelkou uloženo přijmout taková opatření, aby Velkitelství logistiky bylo k 01.04.1994 plnohodnotným svazem.

K 31.12.1993 bylo převedeno a komisemi Velitelství logistiky převzato do podřízenosti 35 útvarů a zařízení a nově byly vytvořeny 4 nové útvary (mimo vlastního Velitelství logistiky) .

Dnem 01.04.1994 byla výstavba Velitelství logistiky Armády České republiky v posádce Stará Boleslav ukončena. Štáb logistiky Armády České republiky předal novému svazu - Velitelsví logistiky kompetence k logistické podpoře vojsk Armády České republiky.
Mělo v té době v podřízení 209 svazků, útvarů a zařízení.

Zdroj: www.army.cz
"Velitelství logistiky Stará Boleslav" - AVIS 1998
URL : https://www.valka.cz/Stab-logistiky-Armady-Ceske-republiky-1993-1997-t218260#611658Verze : 0
Organizace Štábu logistiky Armády České republiky. k 01.10.1993
(obsazení funkcí a náčelníků odborů Štábu logistiky)
Inspektor:
Kostelka. Miroslav (generálmajor) Ing.
Zástupce inspektora:
Šíma, Jiří (plukovník¨Ing.

Odbory Štábu logistiky:
1. Odbor řízení:
Duda, Jan (plukovník) gšt., Ing.
2. Odbor materiálu:
Plzák, Rudolf (podplukovník) gšt., Ing.
3. Odbor provozu, ošetřování a oprav:
Kahovec, Jan (plukovník) Ing.
4. Odbor služeb:
Zítka, Břetislav (plukovník) Ing.
5. Odbor letecké techniky:
Ševčík, Vít (plukovník) Ing.

Zdroj: Kronika Velitelství logistiky St. Boleslav
URL : https://www.valka.cz/Stab-logistiky-Armady-Ceske-republiky-1993-1997-t218260#611822Verze : 2