Main Menu
User Menu

Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria (ES-CN)

     
Název:
Name:
Las Palmas
Originální název:
Original Name:
Las Palmas de Gran Canaria
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincie Las Palmas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
28°07'37.99"N 15°25'53.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad de la Luz
katedrála
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.06.1958-24.06.1958
Manévrovací prapor 16. pěšího pluku "Castilla"
Maneuvering Battalion of the 16th Infantry Regiment "Castilla"
15.01.1960-06.09.2002
Velitelství a štáb vojenského velitelství Las Palmas
Headquarters and Staff of the Las Palmas Troops Command
15.01.1960-06.09.2002
Vojenské velitelství Las Palmas
Las Palmas Troops Command
21.01.1962-22.01.1962
Manévrovací prapor 18. samostaního seskupení pěchoty
Maneuvering Battalion of the Independent Infantry Group
23.02.1965-DD.MM.1979
2. lehký paradesantní prapor "Roger de Lauria"
2nd Light Parachute Battalion "Roger de Lauria"
23.02.1965-DD.MM.1975
3. lehký paradesantní prapor "Ortiz de Zarate"
3rd Light Parachute Battalion "Ortiz de Zarate"
23.02.1965-DD.MM.1975
Velitelství 3. lehkýho paradesantního praporu "Ortiz de Zarate"
Headquarters of the 3rd Light Parachute Battalion "Ortiz de Zarate"
23.02.1965-DD.MM.1975
Štáb 3. lehkýho paradesantního praporu "Ortiz de Zarate"
Staff of the 3rd Light Parachute Battalion "Ortiz de Zarate"
10.07.1965-01.05.1988
16. smíšený ženijní prapor
16th Mixed Engineer Battalion
10.07.1965-17.12.1975
50. lehký pěší pluk "Canarias"
50th Light Infantry Regiment "Canarias"
10.07.1965-01.02.2008
94. smíšený dělostřelecký pluk
94th Mixed Artillery Regiment
10.07.1965-17.12.1975
Lehký pěší prapor I/50 "Fuerteventura"
1st Light Infantry Battalion "Fuerteventura"
10.07.1965-29.12.1975
Smíšené seskupení ženistů Canarias
Canarias Engineer Groupment
10.07.1965-17.12.1975
Velitelství a štáb 50. lehkého pěšího pluku "Canarias"
Headquarters and Staff of the 50th Light Infantry Regiment "Canarias"
17.11.1975-20.12.1975
Parašutistiký zákopnický oddíl
Sappers Parachute Squadron
17.12.1975-01.01.1988
50. myslivecký pěší pluk "Canarias"
50th Jaeger Infantry Regiment "Canarias"
17.12.1975-01.01.1988
Lehký pěší prapor I/50 "Ceriñola"
1st Light Infantry Battalion "Ceriñola"
17.12.1975-01.01.1988
Velitelství a štáb 50. mysliveckého pěšího pluk "Canarias"
Headquarters and Staff of the 50th Jaeger Infantry Regiment "Canarias"
29.12.1975-01.05.1988
10. smíšený ženijní pluk
10th Mixed Engineer Regiment
07.07.1976-01.01.1989
103. rota speciálních operací "Mandonio"
103rd Special Operations Company "Mandonio"
01.03.1980-01.10.1987
Spojovací prapor Canarias
Signal Battalion Canarias
02.02.1987-14.05.1997
82. seskupení logistické podpory
82nd Logistic Support Group
01.10.1987-13.06.1997
82. spojovací rota
82nd Signal Company
01.01.1988-01.07.1996
50. motorizovaný pluk "Canarias"
50th Motorized Infantry Regiment "Canarias"
01.01.1988-01.07.1996
Motorizovaný prapor I/50
1st Motorized Battalion
01.01.1988-01.07.1996
Motorizovaný prapor II/50 "Gran Canaria"
2nd Motorized Battalion "Gran Canaria"
01.01.1988-01.07.1996
Velitelství a štáb 50. motorizovaného pluku "Canarias"
Headquarters and Staff of the 50th Motorized Infantry Regiment "Canarias"
01.05.1988-01.02.1996
16. ženijní prapor
16th Engineer Battalion
01.01.1989-31.12.1996
82. rota speciálních operací
82nd Special Operations Company
01.02.1996-06.09.2002
16. ženijní prapor
16th Engineer Battalion
01.02.1996-01.01.2017
50. lehký pěší pluk "Canarias"
50th Light Infantry Regiment "Canarias"
01.02.1996-01.01.2017
Velitelství a štáb 50. lehkého pěšího pluku "Canarias"
Headquarters and Staff of the 50th Light Infantry Regiment "Canarias"
01.07.1996-05.07.2005
Lehký pěší prapor I/50 "Ceriñola"
1st Light Infantry Battalion "Ceriñola"
13.06.1997-01.01.2007
16. spojovací jednotka
16th Signal Unit
13.06.1997-01.02.2008
Prapor podpory velení vojenského velitelství Las Palmas
Command Support Battalion of the Military Command Las Palmas
10.12.2003-DD.MM.RRRR
Velitelství staveb č. 5
Command of Constructions No. 5
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Prapor radioelektronického boje "Canarias" III/32
3rd Electronic Warfare Battalion "Canarias"
05.07.2005-01.01.2017
Lehký pěší prapor III/50 "Ceriñola"
3rd Light Infantry Battalion "Ceriñola"
01.01.2007-01.02.2008
16. spojovací rota
16th Signal Company
01.02.2008-01.01.2017
16. lehká pěší brigáda "Canarias"
16th Light Infantry Brigade "Canarias"
01.02.2008-01.01.2017
16. prapor podpory velení
16th Command Support Battalion
01.02.2008-DD.MM.RRRR
16. spojovací rota
16th Signal Company
01.02.2008-DD.MM.RRRR
94. protiletadlový pluk
94th Anti-Air Artillery Regiment
01.02.2008-01.01.2017
Velitelství a štáb 16. lehké pěší brigády "Canarias"
Headquarters and Staff of the 16th Light Infantry Brigade "Canarias"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
16. brigáda "Canarias"
16th Brigade "Canarias"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
16. prapor podpory velení
16th Command Support Battalion
01.01.2017-DD.MM.RRRR
50. pěší pluk "Canarias"
50th Infantry Regiment "Canarias"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Pěší prapor I/50 "Ceriñola"
1st Infantry Battalion "Ceriñola"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb 16. brigády "Canarias"
Headquarters and Staff of the 16th Brigade "Canarias"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb 50. pěšího pluku "Canarias"
Headquarters and Staff of the 50th Infantry Regiment "Canarias"
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Las-Palmas-t218058#611357Verze : 0
MOD