Main Menu
User Menu

Vilém II.

William II

Wilhelm II.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Vilém II.
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm II.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor, generál polní maršál, polní maršál, velkoadmirál, polní maršál, velkoadmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
císař, král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.01.1859 Berlín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.06.1941 Doorn /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
císař německý
král pruský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#417311Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Vilém II.
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm II. (Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen)
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR generálmajor (pruský)
DD.MM.RRRR generál polní maršál (bavorský)
11.09.1895 generál jezdectva (rakouský)
DD.MM.RRRR polní maršál (rakouský)
DD.MM.RRRR velkoadmirál (rakouský)
DD.MM.RRRR admirál flotily (britský)
DD.MM.RRRR polní maršál (britský)
03.05.1900 velkoadmirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

27.01.1869

Řád červené orlice 1. třída
Order of Red Eagle 1st Class
Roter Adler Orden 1. Klasse
-

27.01.1869

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.1877

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

25.04.1892

Dámský záslužný kříž - 1. třída
Ladies Merit Cross - 1st Class
Frauen-Verdienstkreuz - I. Klasse
-

18.01.1896 -

Řád Viléma
Wilhelm-Order
Wilhelm-Orden
-

31.10.1898

Jeruzalémský kříž
Jerusalem Cross
Jerusalem-Kreuz
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 1. třída
Friedrich August Cross 1914 - 1st Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - I. Klasse
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha
Friedrich cross
Friedrich-Kreuz 1914
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 1908 pro cizince - zlatá
Jubilee Medal 1908 for Foreigners - Gold
Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer - Gold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Antonio Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k. k. Generale (1816-1918), Österreichisches Staatsarchiv, 2007
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#416786Verze : 1
MOD
Vilém II., německý císař a pruský král


(1859 - 1941)Na německý císařský trůn nastupil 15. července 1888. Od samého počátku se cítil povolán, aby sám řídil německou politiku, což velmi brzy vedlo ke střetu s kancléřem Bismarckem. Ve střetu mladého císaře se starým kancléřem hrály roli rozdílné postoje vůči sílící sociální demokracii a zejména pak zahraniční politika.
Zatímco Bismarck žádal uplatnit vůči socialistům tvrdý postup, Vilém usiloval o lepší sociální politiku. Kancléř Bismarck se upínal na spojenectví s Ruskem a usiloval o dobré vztahy s Francií, císař se orientoval na spojenectví s Rakousko-Uherskem a užší vztahy k Velké Británii (jeho matka byla Angličanka). Tyto rozpory vedly roku 1890 k Bismarcovu propuštění. Poté se Vilém II. sám ujal řízení domácí i zahraniční politiky, což mělo pro Německo fatální důsledky. Své ministry si vybíral podle jejich poddajnosti a přizpůsobivosti k jeho názorům.

Německo v době jeho panování prodělávalo největší hospodářský rozmach ve svých dosavadních dějinách, předstihlo Francii, Velkou Británii a stalo se druhou průmyslově nejvyspělejší zemí světa po Spojených státech. Nadprodukce dokonce způsobila v roce 1901 finanční krizi, bylo potřeba nových odbytišť a zdrojů surovin.


Vilém II. podporoval Tirpitzovu koncepci budování mohutného loďstva a snažil se vybudovat koloniální říši po vzoru Velké Británie. Tím ovšem zároveň vytvořil zárodek konfliktu mezi oběma zeměmi, který je vzdálil od vzájemného spojenectví. Rusko si zase popudil svou politikou pangermanismu, hlásající nadřazenost Němců nad jinými národy, zejména Francouzi a Slovany. Jeho plány na rozsáhlé anexe cizích území rozpoutaly závody ve zbrojení, jaké svět do té doby nepoznal. Zbrojilo se na zemi i na souši a byla jen otázka času a vhodné záminky aby došlo ke střetnutí soupeřících velmocí.

Ta se našla po atentátu v Sarajevu v čevnu 1914, při kterém byl zabit následník rakouského trůnu s chotí. Události se daly do pohybu. 1. srpna vyhlašuje Německo válku Rusku a 3. srpna Francii, následně Velká Británie vyhlašuje válku Německu. Vypukla první světová válka, během níž se Vilém II. ukázal jako zcela bezmocný proti zásahům nejvyššího velení armády do politických rozhodnutí. Konečné porážce nezabránil ani fakt, že generálové Hindenburg a Ludendorf vykonávali v Německu de facto vojenskou diktaturu. 9. listopadu 1918 přešel hranice do Nizozemí a požádal o azyl. 28. listopadu pak rezignoval na německý i pruský trůn.


Podle versailleské mírové smlouvy měl být postaven před zvláštní mezinárodní tribunál, nizozemská vláda ho však odmítla vydat. Zbytek života pak strávil na zámku Doorn u Utrechtu. Zemřel 4. června 1941, rok poté, co německá armáda okupovala Nizozemí. Návrat do Německa, který mu byl nabídnut, odmítnul.
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#83045Verze : 0
Diskuse
Tá belgická "Africká medaile na válku 1940-1945" nie je chyba? Wilhelm II. zomrel v roku 1941 a medaila vznikla až v roku 1947. A že by sa excisár zrovna v poslednom roku života zapojil do nejakého konfliktu sa mi nezdá. Alebo sa mýlim?
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#633016Verze : 1
MOD
Je to chyba, ale nějak se mně ji nedaří odmazat. Dochází k tomu, když se do tabulky nedá žádné vyznamenání, tak tam tahle Africká medaile sama o sobě naskočí, možná, že je první v abecedě. Už se mi to několikrát stalo, např. u TGM. Jinak datum by nevadilo, často se vyznamenává posmrtně, ale zrovna Vilém II. by belgickou medaili asi nedostal Smile.
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#633021Verze : 2
MOD
smazano
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#633027Verze : 0
MOD
Jak se to maže,  když by se mi to zas někdy stalo, abych tě nemusel otravovat ?
URL : https://www.valka.cz/Vilem-II-t21803#633031Verze : 0
MOD