Main Menu
User Menu

Velkoadmirál

Grand Admiral

Großadmiral

Česky: Velkoadmirál
English: Grand Admiral
Deutsch: Großadmiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Velkoadmirál
Link to the Dictionary Entry Grand Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.05.1916 Haus, Anton Johann
01.11.1916 -, Karel I.
DD.MM.RRRR -, Vilém II.

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Velkoadmiral-t60275#416362Verze : 1
MOD

Příjmení a jméno, titul
Surname, Name and Title
Hodnost
Rank
Datum a místo narození
Date and Place of Birth
Datum a místo úmrtí
Date and Place of Decease
Datum udělení hodnosti
Date of Vest a Rank
Haus Anton svobodný pán von velkoadmirál
Grand Admiral
13.06.1851 Tolmein 08.02.1917 Pula 12.05.1916


Jindřich, princ pruský velkoadmirál
Grand Admiral
14.08.1862 Potsdam 20.04.1929 Hemmelmark 09.10.1916


Karel, arcivévoda rakouský velkoadmirál
Grand Admiral
17.08.1887 Persenberg 01.04.1922 Funenal 01.11.1916


Vilém II., císař německý velkoadmirál
Grand Admiral
27.01.1859 Berlin 04.06.1941 Doorn 22.02.1917


URL : https://www.valka.cz/Velkoadmiral-t60275#375105Verze : 0
MOD