Main Menu
User Menu

Anotace - Miroslav Irra

Výzbroj čs. vojenského letectva 1945-1950, 1. díl

     
Název knihy:
Name of the book:
Výzbroj čs. vojenského letectva 1945-1950, 1. díl
Autor:
Author:
Miroslav Irra
Místo vydaní:
Published in:
-
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko
Rok vydání:
Year of Publication:
2015
Počet stran :
Pages:
343
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-206-1565-7
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Poděkování (6)

Část I: Problém vyzbrojení letectva a jeho řešení
1. Letectvo a Košický vládní program (7)
2. Sovětské letouny v čs. letectvu (30)
3. Letecká technika od západních spojenců (38)
4. Trofejní letecká technika (49)
Přílohy (87)

Část II: Letadla cvičná, dopravní a kurýrní
1. Typová označování a evidence letecké techniky (96)
2. Letadla cvičná (117)
3. Letadla dopravní (253)
4. Letadla kurýrní a cvičná kurýrní (274)

Přílohy (323)

Přehled použitých zkratek (336)

Prameny (340)

Redakční poznámka (342)
Anotace:
Anotation:
Kniha se zabývá problematikou související s řešením otázek vyzbrojení čs. vojenského letectva v procesu jeho poválečné obnovy po roce 1945 a dále procesem přezbrojení čs. letectva trofejní technikou, k němuž nakonec došlo po neúspěšných pokusech o získání potřebného leteckého materiálu na Východě i Západě. Publikace prezentuje letadla čs. letectva v letech 1945-1950 v kategoriích cvičné, dopravní a kurýrní letouny. Bitevní, lehké bombardovací a stíhací letouny, vrtulníky, kluzáky a větroně budou předmětem 2. dílu.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Miroslav-Irra-t192535#555015Verze : 1
MOD