Main Menu
User Menu

Abram

Abram

Abram (Érábrány, Felső-Ábrány, Felsőábrány)

     
Název:
Name:
Abram
Originální název:
Original Name:
Abram
Další názvy:
Other Names:
Érábrány
Felső-Ábrány / Felsőábrány
Villa Abram
Monustorusabram
Monostorosabraham
Monostorosabran
Monostoros Abram
Felseö Abram
Veilse Abrahamb
Abrámul de Szusz
Felseö Abrány
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Bihorská župa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°19'15.00"N 22°22'43.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Abram
Cohani (Berettyókohány)
Dijir (Dizsér)
Iteu (Lüki)
Iteu Nou (Újüki)
Margine (Széltalló)
Satu Barbă (Újbártfalva)
Suiug (Szunyogd)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1291
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Abram_(Rumunsko)
hu.wikipedia.org
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abram,_Bihor
www.arcanum.hu
maps.hungaricana.hu
URL : https://www.valka.cz/Abram-t213669#600618Verze : 0
MOD