Main Menu
User Menu

Kaunas

Kaunas

Kaunas (Kovno / Kowno / Kauen)

     
Název:
Name:
Kaunas
Originální název:
Original Name:
Kaunas
Další názvy:
Other Names:
Kovno
Kowno
Kauen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Kaunaský kraj
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°54'00.00"N 23°56'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1361
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1875-DD.MM.1918
3. jezdecká divize
3rd Cavalry Division
DD.MM.1875-DD.MM.1918
III. oddíl jízdního dělostřelectva
3rd Battalion Mounted Artillery
24.02.1909-??.07.1914
3. novorossijský dragounský pluk Jejího císařského Veličenstva velkokněžny Jeleny Vladimírovny
3rd Novorossiysk Dragoon Regiment of Her Imperial Majesty Grand Duchess Jelena Vladimirovna
14.08.1939-17.08.1939
27. pěší divize
27th Infantry Division
17.08.1939-DD.08.1939
27. pěší divize
27th Infantry Division
29.04.1941-15.06.1941
188. střelecká divize
188th Rifle Division
23.06.1941-26.06.1941
61. bitevní letecký pluk
61st Assault Aviation Regiment
24.06.1941-28.06.1941
Stíhací eskadra 54
54th Fighter Wing
30.06.1941-DD.07.1941
II. skupina Stíhací eskadry 54
2nd Group of the 54th Fighter Wing
30.06.1941-DD.08.1941
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
DD.07.1941-DD.07.1941
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 22
1st Squadron (Long Range) of the 22nd Reconnaissance Group
DD.07.1941-DD.07.1941
Průzkumná letka 3 (dálková)/noční
3rd Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR
8. smíšená letecká divize
8th Mixed Aviation Division
01.05.1942-20.08.1944
Hlavní polní velitelství 396
396th High Field Command
DD.09.1943-DD.12.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 53
1st Group of the 53rd Bomber Wing
25.01.1944-31.01.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 53
3rd Group of the 53rd Bomber Wing
22.02.1944-01.05.1944
Bombardovací eskadra 53
53rd Bomber Wing
22.02.1944-01.05.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 53
1st Group of the 53rd Bomber Wing
08.07.1944-15.07.1944
III. skupina Stíhací eskadry 51
3rd Group of the 51st Fighter Wing
10.07.1944-20.07.1944
1. letka Bitevní eskadry 10
1st Squadron of the 10th Ground Attack Wing
10.07.1944-15.07.1944
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 1
10th (Anti-Tank) Squadron of the 1st Ground Attack Wing
10.07.1944-20.07.1944
2. letka Bitevní eskadry 10
2nd Squadron of the 10th Ground Attack Wing
10.07.1944-20.07.1944
3. letka Bitevní eskadry 10
3rd Squadron of the 10th Ground Attack Wing
10.07.1944-11.07.1944
4. letka (armádní) Průzkumné skupiny 31
4th Squadron (Army) of the 31st Reconnaissance Group
10.07.1944-15.07.1944
Bitevní eskadra 10
10th Ground Attack Wing
10.07.1944-20.07.1944
I. skupina Bitevní eskadry 10
1st Group of the 10th Ground Attack Wing
10.07.1944-15.07.1944
Štáb Bitevní eskadry 10
Staff of the 10th Ground Attack Wing
10.07.1944-20.07.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 10
Staff of the 1st Group of the 10th Ground Attack Wing
11.07.1944-DD.08.1944
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 3
10th (Anti-Tank) Squadron of the 3rd Attack Wing
11.07.1944-15.07.1944
12. letka Průzkumné skupiny 12
12th Squadron of the 12th Reconnaissance Group
11.07.1944-15.07.1944
I. skupina Bitevní eskadry 1
1st Group of the 1st Ground Attack Wing
11.07.1944-15.07.1944
Skupina blízkého průzkumu 4
4th Short-Range Reconnaissance Group
13.07.1944-15.07.1944
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
DD.07.1944-DD.01.1945
1. letecká armáda
1st Air Army
09.07.1945-DD.MM.RRRR
2. gardový střelecký sbor
2nd Guards Rifle Corps
DD.02.1946-DD.10.1951
33. stíhací letecký pluk protivzdušné obrany
33rd Fighter Air Defense Aviation Regiment
15.10.1948-DD.10.1956
7. gardová výsadková divize
7th Guards Airborne Division
DD.MM.1955-DD.MM.195R
35. vojenská dopravní letecká divize
35th Military Transport Aviation Division
DD.MM.1955-DD.MM.1959
825. vojenský dopravní letecký pluk
825th Military-Transport Aviation Regiment
DD.11.1956-DD.08.1968
7. gardová výsadková divize
7th Guards Airborne Division
DD.MM.1959-22.06.1968
825. samostatný vrtulníkový pluk
825th Separate Helicopter Regiment
DD.10.1968-26.12.1991
7. gardová výsadková divize
7th Guards Airborne Division
DD.MM.RRRR-29.04.1941
11. motorizovaná kulometně-dělostřelecká brigáda
11th Motorised Machine-Gun Artillery Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaunas
URL : https://www.valka.cz/Kaunas-t212616#597968Verze : 0
MOD