Main Menu
User Menu

Spojené centrum výjimečnosti chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany [2007- ]

Joint Chemical, Biological, Radiological & Nuclear Defence Centre of Excellence / JCBRN Defence COE

Spojené centrum výnimočnosti chemickej, rádiologickej a jadrovej obrany

     
Název:
Name:
Spojené centrum výjimečnosti chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany
Originální název:
Original Name:
Joint Chemical, Biological, Radiological & Nuclear Defence Centre of Excellence
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.07.2007
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyškov, ?

Velitel:
Commander:
01.09.2011-31.01.2020 Osvald, Vratislav (Plukovník)
01.02.2020-DD.MM.RRRR Martínek, David (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.nato.int/cps/su/natohq/structure.htm
acr.army.cz
https://www.jcbrncoe.cz/
URL : https://www.valka.cz/Spojene-centrum-vyjimecnosti-chemicke-biologicke-radiologicke-a-jaderne-obrany-2007-t210956#594951Verze : 0
MOD