Main Menu
User Menu

I. prapor 2. čs. pěšího pluku [1940-1940]

1st Battalion of the 2nd Czechoslovak Infantry Regiment

     
Název:
Name:
I. prapor 2. čs. pěšího pluku
Originální název:
Original Name:
I. prapor 2. čs. pěšího pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.08.1940
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1940-14.08.1940 2. čs. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
15.01.1940-14.08.1940 západoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
15.01.1940-10.05.1940 Wagner, Otto (štábní kapitán pěchoty)
10.05.1940-14.08.1940 Přikryl, Vladimír (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenské jednotky ve Francii
Svoboda, G.: 1. československá divize ve Francii (1939-1940). Praha 2010.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 4. Praha 1988.
URL CZ: https://www.valka.cz/I-prapor-2-cs-pesiho-pluku-1940-1940-t210194#593553Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Battalion-of-the-2nd-Czechoslovak-Infantry-Regiment-t210194#593553Version : 0
MOD