Main Menu
User Menu

Úřad zbrojní služby II. sboru [1938-1938]

Armament Service Office of the 2nd Corps

     
Název:
Name:
Úřad zbrojní služby II. sboru
Originální název:
Original Name:
Úřad zbrojní služby II. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 207 - Mobilisovaný útvar 207-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
13.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-13.10.1938 Velitelství II. sboru
27.09.1938-13.10.1938 Úřad zbrojní služby I. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Mladá Boleslav, Kasárny Tomáše G. Masaryka /
08.10.1938-11.10.1938 Nymburk, ? /
11.10.1938-13.10.1938 Hradec Králové, Zatímní budova sborového velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-13.10.1938 Klesnil, Bedřich (plukovník dělostřelectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno DVOŘÁK 9
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Dvořák"
URL : https://www.valka.cz/Urad-zbrojni-sluzby-II-sboru-1938-1938-t208877#590643Verze : 2
MOD