Main Menu
User Menu

Mladá Boleslav

okr. Mladá Boleslav

     
Název:
Name:
Mladá Boleslav
Originální název:
Original Name:
Mladá Boleslav
Další názvy:
Other Names:
Jungbunzlau (nem.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Mladá Boleslav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°24'45.00"N 14°54'16.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Čejetičky
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1334
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.05.1920-31.12.1937
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 47
47th Infantry Regiment
15.10.1920-01.08.1921
1. náhradní rota telegrafního pluku
1st Depot Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
1. rota telegrafního pluku
1st Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
10. rota telegrafního pluku
10th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
11. rota telegrafního pluku
11th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
12. rota telegrafního pluku
12th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
2. rota telegrafního pluku
2nd Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
3. náhradní rota telegrafního pluku
3rd Depot Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
3. rota telegrafního pluku
3rd Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
4. rota telegrafního pluku
4th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
5. rota telegrafního pluku
5th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
9. rota telegrafního pluku
9th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.10.1921
I. prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the 1st Battalion of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
III. prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the 3rd Battalion of the Signal Regiment
15.10.1920-01.08.1921
Náhradní prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the Depot Battalion of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
Telegrafní pluk, velitelství
Headquarters of the Signal Regiment
01.11.1924-01.08.1921
2. náhradní rota telegrafního pluku
2nd Depot Company of the Signal Regiment
12.09.1938-21.10.1938
Středisko hlásné služby "I"
Reporting Service Group "I"
24.09.1938-08.10.1938
Letka 6
6th Flight
27.09.1938-08.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu II. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu II. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu II. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu II. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Letecká skupina štábu II. sboru
Air Force Section of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Nižší polní soud II. sboru
Lower Field Court of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Polní věznice II. sboru
Field Prisons of the 2nd Corps
27.09.1938-10.10.1938
Topografické oddělení 52
52nd Topographic Section
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství II. sboru
Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství dělostřelectva II. sboru
Artillery Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství telegrafního vojska II. sboru
Signal Troops Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství ženijního vojska II. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Vyšší polní soud II. sboru
Higher Field Court of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad intendanční služby II. sboru
Supply Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora II. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad veterinářské služby II. sboru
Veterinary Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora II. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad zbrojní služby II. sboru
Armament Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad zdravotnické služby II. sboru
Health Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Štáb II. sboru
Staff of the 2nd Corps
01.10.1938-08.10.1938
Telegrafní prapor 52, velitelství
Headquarters of the 52nd Signal Battalion
12.10.1938-13.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství 3. divise
Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Artillery Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství ženijního vojska 3. divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Úřad intendanční služby 3. divise
Supply Service Office of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Úřad zdravotnické služby 3. divise
Health Service Office of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Štáb 3. divise
Staff of the 3rd Division
25.05.1945-01.10.1945
13. divise
13th Division
25.05.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva 13. divise
13th Division Artillery Command
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
01.10.1945-01.11.1946
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
01.10.1945-01.10.1947
13. divise /rychlá/
13th Division /Rapid/
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 42 /motorisovaný/
42nd Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 44 /motorisovaný/
44th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1947-01.10.1949
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Velitelství dělostřelectva 14. divise
14th Division Artillery Command
DD.10.1947-01.10.1949
14. divise
14th Division
01.11.1950-09.05.1955
Dělostřelecká divize
Artillery Division
01.01.1953-DD.09.1960
15. automobilní rota
15th Automobile Company
09.05.1955-DD.09.1960
5. dělostřelecká divize
5th Artillery Division
01.09.1960-08.10.1968
8. motostřelecký pluk
8th Motor Rifle Regiment
DD.MM.1963-01.10.1968
2. automobilní prapor
2nd Automobile Battalion
DD.10.1968-DD.04.1991
18. gardová motostřelecká divize
18th Guard Motor Rifle Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 36
36th Infantry Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/rWHnr
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#485429Verze : 0
MOD
Mladá Boleslav


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 19 630 obyvatel (z toho 18 975 osob národnosti československé, 166 osob národnosti maďarské, 251 osob národnosti německé, 34 osob národnosti ruské a 21 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Páté pěší brigády (květen 1920 – prosinec 1937)
Pěší pluk 47 (od června 1920), Telegrafní pluk (březen 1919 – září 1921)
Telegrafní prapor 3 (srpen 1921 – září 1921),
Posádková nemocnice Mladá Boleslav (leden 1919 – prosinec 1923)
Doplňovací okresní velitelství Mladá Boleslav (od listopadu 1919).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Boleslavovy kasárny, adaptované v letech 1752-1783 z ruin bývalého hradu, Kasárny Jana Žižky z Trocnova, přestavěné v letech 1923-1925 z objektů vojenské nemocnice a nově postavené Masarykovy kasárny z let 1929-1931.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#174541Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 36
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 36
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 36
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní těleso praporu polních myslivců č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 10
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 10
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 10
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 24
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#416215Verze : 0
MOD
Stará radnice


Budova tzv. "Staré radnice" je původně renesanční dvoukřídlou budovou s věží, postavenou v letech 1554 až 1559. Plány mohl vypracovat Mattea Borgorelliho. Barokní úpravy byly provedeny roku 1710. V letech 1934 až 1941 modernizována. Významnou je renesanční výzdoba na jižní fasádě budovy s biblickými motivy a světci. Byla lehce poškozena náletem sovětského letectva 9. května 1945.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2498
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladá_Boleslav
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=27398
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523468Verze : 0
Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Jedná se o arciděkanský kostel zasvěcení Nanebevzetí Panny Marie. Je trojlodní halovou gotickou stavbou, založenou roku 1406 na povolení krále Václava IV., výstavba zřejmě přerušena za husitských válek. Dokončení kostela se protahovalo, tak že trojlodí bylo zaklenuto až roku 1566. Za Třicetileté války kostel utrpěl škody stejně jako město. Průčelí je výrazně barokní z roku 1702, jež navrhl Mikuláš Rossi, jinak ale kostel výrazně barokizován nebyl. Zaklenutí v presbyteriu síťovou klenbou, v lodi klenba válená se síťovými žebry, která nasedají na tři páry toskánských sloupů, jež nejspíš pochází ze století 16. Vybavení je barokní, nejspíše jej zhotovil J. Jelínek z Kosmonos, zachovala se gotická křtitelnice z roku 1489. Byl vážně poškozen sovětským náletem z 9. května 1945.Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2499
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladá_Boleslav
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523470Verze : 1
Nová radnice


Výstavba budovy nové radnice proběhla v letech 1865 až 1868, jedná se o trojkřídlou stavbu s fasádami ve stylu rané florentské renesance, dle projektu J. Fichtnera a J. Gruseho. Severní část východního křídla slouží jako škola. Na nároží jižního a východního křídla se nachází štíhlá osmiboká věž jež má ochoz a rovnou střechu.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=8496
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523471Verze : 0
Templ


Jedná se o pozdně gotický městský palác, jenž byl vystaven nejspíše kolem roku 1490 jako sídlo hejtmana panství boleslavského Jana Císařovského z Hliníka. Jelikož byla všechna významná místa již zabrána, došlo k výstavbě v místě fortifikace, nedaleko městského hradu. Plnil tak mimo funkce reprezentační i funkci obrannou. Aź do Bílé hory byl majetkem významných šlechticů, poté jej roku 1628, prodali jako konfiskát a stal se majetkem významných měšťanů. Za Třicetileté války vyhořel a poté byl barokně upraven a dále ztratil funkci panského domu. Dnes se zde nachází muzeum.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2421
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523472Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#570938Verze : 1
Staroměstské náměstí
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#598037Verze : 2
Komenského náměstí
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#598038Verze : 1