Main Menu
User Menu

116. samostatná armádní průzkumná letka [1941-1942] 1. formováni

116th Detached Army Reconnaissance Aviation Squadron - 1st forming

116. samostatná armádna prieskumná letka - 1. formovanie

116-я отдельная армейская разведывательная авиационная эскадрилья (116 ораэ) I формирование

     
Název:
Name:
116. samostatná armádní průzkumná letka - 1. formováni
Originální název:
Original Name:
116-я отдельная армейская разведывательная Краснознаменная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
311. samostatný prieskumný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
13.08.1942
Nástupce:
Successor:
použitá na formovanie 8. samostatnej diaľkovej prieskumnej letky
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.06.1941-DD.11.1941 Vzdušné sily Leningradského frontu
DD.02.1942-DD.05.1942 2. úderná armáda
DD.05.1942-DD.06.1942 59. armáda
DD.07.1942-DD.08.1942 Volchovský front
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Leningrad /

Velitel:
Commander:
DD.06.1941-13.08.1942 Ljach, Ivan Kuzmič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.06.1941-DD.MM.RRRR Petljakov Pe-2
DD.06.1941-DD.MM.RRRR Tupolev SB
DD.06.1941-DD.MM.RRRR Suchoj Su-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 24.06.1941 do 13.08.1942


- v januári 1942 bol letka vyznamenaná Radom Červenej zástavy
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/rae116.php
ru.wikipedia.org
Medveď, A.: Sovjetskaja razvedateľnaja aviacija v načaľnyj period vojny, žurnal Aviacija, 4/2000 (Александр Медведь. Советская разведывательная авиация в начальный период войны, ЖУРНАЛ "АВИАЦИЯ" 2000 № 04)
URL : https://www.valka.cz/116-samostatna-armadni-pruzkumna-letka-1941-1942-1-formovani-t208447#589814Verze : 1
MOD